Lazada

Krysta กระดาษชำระ แบบม้วน สะอาดกว่าด้วยนวัตกรรม N9 Pure Silver

กระดาษคริสต้าเหนือกว่ากระดาษทิชชู่แบบม้วนทั่วไป เพราะนอกจากความนุ่ม ที่นุ่มมากๆ
ยังปลอดภัยด้วยนวัตกรรม N9 Pure Silver ได้รับการ
ยอมรับจากสถาบัน Indian Institute of Technology Delhi and ARCI,
Hyderabad ว่าสามารถยับยั้งการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% และผ่านการรับรอง
มาตรฐานจาก OEKO-TEX STANDARD 100 ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ว่าไม่ระคาย
เคืองต่อผิวหนัง
คริสต้า กระดาษชำระ แบบม้วน นุ่มพิเศษ ไม่เปื่อยง่าย

สามารถหาซื้อได้แล้วที่
• Lotus
• BIG C
• Foodland
• Gourmet Market
• Home Fresh Mart
• TOPs Market
• Home Pro
• Jiffy