IMA เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร ให้ความรู้ด้านธุรกิจเกิดใหม่สองสาขา

หลักสูตรใหม่ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและ DE&I จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินมีเครื่องมือและความรู้ในการแก้ไขปัญหาในองค์กรของตน

IMA(R) (Institute of Management Accountants หรือสถาบันนักบัญชีบริหาร) หนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร ได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรใหม่ 2 สาขา โดยหลักสูตรแรกเน้นที่การดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน และหลักสูตรที่สองเน้นที่ความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเสมอภาค (DE&I) ในวิชาชีพบัญชีและการเงิน หลักสูตรใหม่นี้กล่าวถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองหัวข้อสำคัญสำหรับนักธุรกิจในปัจจุบัน โดยทั้งสองหลักสูตรมีการประเมิน ซึ่งผู้เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและเหรียญดิจิทัลได้

“แนวปฏิบัติทางธุรกิจเกี่ยวกับความยั่งยืนและ DE&I ยังคงเป็นประเด็นใหม่ที่องค์กรต่าง ๆ กำลังให้ความสำคัญ หลักสูตรประกาศนียบัตรเหล่านี้กำลังรวบรวมข้อมูลสำคัญในด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปในภาคธุรกิจ” แจกกี ออพเพนไฮม์ (Jackie Oppenheim), CPTD, CAE, รองประธานฝ่ายบริการการศึกษาและวิชาชีพที่สถาบัน IMA กล่าว “หลักสูตรประกาศนียบัตรนี้ถือเป็นการฝึกอบรมประเภทหนึ่งสำหรับมืออาชีพทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้นำระดับสูงที่จำเป็นต้องเร่งทำความเข้าใจทั้งสองเรื่องนี้ และเพื่อให้ผู้นำในอนาคตเห็นว่าพวกเขากำลังสร้างความแตกต่าง การได้รับประกาศนียบัตรรับรองเหล่านี้จะแสดงให้นายจ้างเห็นถึงระดับความสามารถและความเข้าใจว่า ทั้งสองส่วนนี้มีผลลัพธ์ต่อหน้าที่การบัญชีและการเงินอย่างไร รวมถึงความสามารถในการมีส่วนร่วมด้วย”

หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนของสถาบัน IMA (IMA Sustainability Business Practices Certificate,(TM)) จะให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนแก่ผู้เข้าร่วม รวมถึงความเกี่ยวข้องกับปัญหาในปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญอยู่ และผลกระทบทั้งหมดนั้นจะส่งผลต่อกระบวนการทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ในอนาคตอย่างไร หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทำความเข้าใจประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) รวมถึงการเป็นพันธมิตรเพื่อบูรณาการความยั่งยืนในธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ การวางแผน ประสิทธิภาพ การติดตาม และการรายงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยั่งยืน โปรแกรมนี้มี 6 หลักสูตรย่อยด้วยกัน

ส่วนหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเสมอภาคของ IMA (IMA Diversity, Equity, & Inclusion Practices Certificate,(TM)) จะให้เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติแก่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดรับหลักการ DE&I โปรแกรมนี้มาพร้อมแบบฝึกที่ตอบโต้ได้ ซึ่งคอยอธิบายหลักการ DE&I ให้ชัดเจน รวมถึงอธิบายความซับซ้อนระหว่าง DE&I กับความยั่งยืน และแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นทางด้านจริยธรรมเพื่อสนับสนุนการริเริ่มในเรื่อง DE&I ภายในสาขาวิชาชีพการบัญชีและการเงิน เนื้อหาในหลักสูตรมีพื้นฐานมาจากบทบาทผู้นำทางความคิดและผลงานวิจัยของสถาบัน IMA โดยมีแนวปฏิบัติที่นำไปปฏิบัติได้จริงหลายสิบรูปแบบ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับองค์กร พัฒนานวัตกรรมขององค์กร พร้อมดึงดูด รักษา และส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถหลากหลาย โปรแกรมนี้มี 5 หลักสูตรย่อยด้วยกัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาความยั่งยืนได้ที่ https://bit.ly/3fr38pd และสาขา DE&I ได้ที่ https://bit.ly/3BV3sUr

เกี่ยวกับ IMA(R) (Institute of Management Accountants)
IMA(R) เป็นหนึ่งในสมาคมที่ใหญ่ที่สุดและน่าเชื่อถือมากที่สุดในด้านการพัฒนาอาชีพนักบัญชีบริหาร สถาบัน IMA ให้การสนับสนุนนักบัญชีทั่วโลกผ่านการวิจัย, หลักสูตร CMA(R) (Certified Management Accountant) และ CSCA(R) (Certified in Strategy and Competitive Analysis), การศึกษาต่อเนื่อง, การสร้างเครือข่าย และการส่งเสริมจรรยาบรรณทางธุรกิจในระดับสูงสุด โดยคว้าตำแหน่งองค์กรวิชาชีพแห่งปี (Professional Body of the Year) จากนิตยสาร The Accountant/International Accounting Bulletin มาแล้วสองครั้ง และมีเครือข่ายทั่วโลกที่ประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 140,000 ราย ใน 150 ประเทศ รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพและนักศึกษา 350 กลุ่ม สถาบัน IMA มีสำนักงานใหญ่ในเมืองมอนต์เวล รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และให้บริการใน 4 ภูมิภาคทั่วโลก ได้แก่ ทวีปอเมริกา, เอเชียแปซิฟิก, ยุโรป และตะวันออกกลาง/อินเดีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IMA ได้ที่ www.imanet.org

PR-News_TH.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง