ICMM กำหนดพันธกิจปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593

สมาชิกสภาระหว่างประเทศด้านการทำเหมืองแร่และโลหะ (International Council on Mining and Metals หรือ ICMM) มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทั้งทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ภายในปี 2593 หรือเร็วกว่านั้น สอดคล้องกับเป้าหมายตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งความมุ่งมั่นครั้งสำคัญนี้เปิดเผยในรูปแบบของจดหมายเปิดผนึกที่ลงนามโดยซีอีโอบริษัทที่เป็นสมาชิกของ ICMM

Rohitesh Dhawan ซีอีโอ ICMM กล่าวว่า “ในฐานะซัพพลายเออร์แร่ธาตุและโลหะที่สำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เรามีหน้าที่ในการลดผลกระทบการดำเนินงานต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ ความมุ่งมั่นของสมาชิก ICMM ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ภายในปี 2593 เป็นช่วงเวลาสำคัญในประวัติศาสตร์ของเรา เรากำลังพูดเป็นเสียงเดียวกัน โดยเป็นตัวแทนราว 1 ใน 3 ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะทั่วโลก อันประกอบด้วยโรงงานมากกว่า 650 แห่งในกว่า 50 ประเทศ ซึ่งเราจะผลักดันการลดการปล่อยก๊าซในขนาดใหญ่ได้

“ปัจจุบัน สมาชิก ICMM มีเป้าหมายและจะยังคงตั้งเป้าหมายระยะสั้นและ/หรือระยะกลางที่สำคัญเพื่อสร้างเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายนี้ และเร่งดำเนินการแก้ไขการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมอื่น ๆ (Scope 3) และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมให้บริษัท ซัพพลายเออร์ และลูกค้าเหมืองแร่และโลหะรายอื่น ๆ ร่วมมือกับเราในการขจัดก๊าซคาร์บอนในห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อที่เราจะร่วมกันเร่งดำเนินการด้านสภาพอากาศในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น”

Gonzalo Mu?oz ผู้สนับสนุนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสูงของ UNFCCC (UNFCCC High Level Climate Action Champion) กล่าวว่า “ผมยินดีกับตำแหน่งความเป็นผู้นำและความทะเยอทะยานร่วมกันของสมาชิก ICMM ในความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ภายในปี 2593 หรือเร็วกว่านั้น และผมขอสนับสนุนเต็มที่ให้บริษัทต่าง ๆ กำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากกิจกรรมอื่น ๆ (Scope 3) ภายในสิ้นปี 2566 ซึ่งผู้สนับสนุนปฏิบัติการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสูง ได้สนับสนุนให้สมาชิกมุ่งมั่นกำหนดเป้าหมายตามหลักวิทยาศาสตร์ให้สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยสอดคล้องกับเกณฑ์ของแคมเปญ Race to Zero”

แม้เราจะมีเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนส่วนองค์กร ซึ่งบางกรณีนั้นเหนือไปกว่าความมุ่งมั่นส่วนรวมของ ICMM ด้วยซ้ำ แต่ความร่วมมือนี้แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานร่วมกัน โดยอัตราและลักษณะการลดการปล่อยก๊าซขั้นสูงสุดจะแตกต่างกันไปตามสินค้าโภคภัณฑ์และภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ดังจะเห็นได้จากความหลากหลายของสมาชิก ทว่าวิธีการในการกำหนดและบรรลุเป้าหมายส่วนองค์กรจะมีความสอดคล้องกันและครอบคลุมเป้าหมายต่อไปนี้ภายในสิ้นปี 2566

การตั้งเป้าหมาย Scope 1 และ 2: เราจะกำหนดเส้นทางที่ชัดเจนในการบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ทางตรงและทางอ้อมภายในปี 2593 หรือเร็วกว่านั้น ผ่านเป้าหมายระยะสั้นและ/หรือระยะกลางที่สำคัญ
เร่งดำเนินการเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก Scope 3: เราตระหนักดีว่า Scope 3 มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดผลกระทบโดยรวมให้เหลือน้อยที่สุด และเราจะกำหนดเป้าหมาย Scope 3 ซึ่งถ้าหากไม่บรรลุภายในสิ้นปี 2566 ก็ต้องบรรลุโดยเร็วที่สุด แม้การดำเนินงาน Scope 3 ทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความพยายามร่วมกันของผู้ผลิต ซัพพลายเออร์ และลูกค้า แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าโภคภัณฑ์บางชนิดต้องเผชิญกับอุปสรรคอันใหญ่หลวงด้านเทคโนโลยีและการทำงานร่วมกันมากกว่าสินค้าอื่น ๆ ซึ่งเราจะมีบทบาทสำคัญในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ และส่งเสริมความร่วมมือที่ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่น่าเชื่อถือและการลดการปล่อยมลพิษในห่วงโซ่คุณค่า
ครอบคลุมแหล่งที่มาที่สำคัญทั้งหมด: เป้าหมายของเราจะครอบคลุมแหล่งที่มาที่สำคัญทั้งหมดของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านขอบเขตและสาระสำคัญขององค์กร
การมุ่งเน้นที่การลดระดับโดยสมบูรณ์: ระดับความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซอาจเหมาะสมต่อการดำเนินการระยะสั้นและระยะกลางมากกว่าเป้าหมายโดยสมบูรณ์ในการดำเนินงานบางประเภท ซึ่งในกรณีที่มีการใช้เป้าหมายด้านระดับความเข้มข้น เราจะเปิดเผยข้อมูลการเพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยสมบูรณ์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกัน
การใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ: เราจะใช้วิธีการกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับความพยายามของความตกลงปารีส และเปิดเผยสมมติฐานที่เราใช้โดยรายละเอียด
การเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาและโปร่งใส: เราจะรายงานความคืบหน้าของ Scope 1, 2 และ 3 เป็นประจำทุกปี รับการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานจากบุคคลภายนอก และจัดทำรายงานตามคำแนะนำของคณะทำงานในด้านการเปิดเผยข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ
พันธกิจเหล่านี้เป็นเป้าหมายเพิ่มเติมและรวมอยู่ในแถลงการณ์จุดยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Position Statement) ฉบับปรับปรุงของ ICMM ซึ่งประกอบด้วยพันธกิจก่อนหน้าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและการเปิดเผยหลายประการ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นส่วนสำคัญในหลักการทำเหมืองแร่ของ ICMM ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นอันครอบคลุมต่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะที่มีความรับผิดชอบ

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยบุคคลที่สาม ICMM ไม่รับผิดชอบต่อความไม่ถูกต้องใด ๆ ในการแปลนี้

อ่านจดหมายเปิดผนึกและแถลงการณ์จุดยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ ICMM ฉบับภาษาอังกฤษ สเปน โปรตุเกส ญี่ปุ่น รัสเซีย ฝรั่งเศส และจีน ได้ที่เว็บไซต์ของเรา

อ่านจดหมายเปิดผนึกที่นี่
อ่านแถลงการณ์จุดยืนต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฉบับปรับปรุงของ ICMM ที่นี่
ดาวน์โหลดเนื้อหาสนับสนุนจากชุดการบรรยายสรุปของ ICMM (รวมถึงคำพูดจากซีอีโอของสมาชิก ICMM หลายคน และรูปภาพความละเอียดสูงจากสมาชิกบริษัทบางส่วนที่พร้อมให้เผยแพร่กับบทความนี้ โปรดให้เครดิตบริษัทต้นทาง)

เกี่ยวกับ ICMM

ICMM คือองค์กรระหว่างประเทศที่อุทิศตนเพื่ออุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะที่ปลอดภัย ยุติธรรม และยั่งยืน การรวมตัวกันของบริษัทเหมืองแร่และโลหะ 28 แห่ง ตลอดจนสมาคมระดับภูมิภาคและสมาคมสินค้าโภคภัณฑ์กว่า 35 แห่งจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม และทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อสังคมสำหรับภาคส่วนการทำเหมืองแร่ สมาชิกองค์กร ICMM ทุกแห่งต่างปฏิบัติตามหลักการทำเหมืองแร่ ซึ่งรวมเอาข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ครอบคลุม การตรวจสอบความคาดหวังการทำงานในระดับไซต์งานที่เข้มงวด และการรับรองรายงานความยั่งยืนของบริษัทอันน่าเชื่อถือ

สมาชิกบริษัท 28 แห่งของ ICMM ได้แก่ African Rainbow Minerals, Alcoa, Anglo American, AngloGold Ashanti, Antofagasta Minerals, Barrick, BHP, Boliden, Codelco, Freeport-McMoRan, Glencore, Gold Fields, Hydro, JX Nippon Mining & Metals, Minera San Crist?bal, Minsur, Mitsubishi Materials, MMG, Newcrest, Newmont, Orano, Polyus, Rio Tinto, Sibanye Stillwater, South32, Sumitomo Metal Mining, Teck และ Vale

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1651343/ICMM_solar_panels.jpg
โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1651344/ICMM_Logo.jpg

ICMM_solar_panels.jpg