ICC ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริษัท คนใหม่

บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน) ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และเสื้อผ้า กว่า 60 แบรนด์จัดจำหน่ายทั่วประเทศประกาศแต่งตั้ง นวลพรรณ ล่ำซำ ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท คนใหม่ จะรับตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอ์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง