HDBank ผู้ให้บริการทางการเงินรายแรกของเวียดนามที่นำเสนอรายงานความยั่งยืนและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

โฮจิมินห์ซิตี้ เวียดนาม – Media OutReach Newswire – 6 มิถุนายน 2567 – เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ธนาคาร Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank ตัวย่อในตลาดหลักทรัพย์คือ HDB) ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืน ซึ่งกลายเป็นธนาคารเวียดนามแห่งแรกที่เผยแพร่รายงานนี้ในปี 2567 และให้คำมั่นสัญญาที่จะบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

รายงานนี้มีทั้งหมด 195 หน้า ภายใต้หัวข้อ “ Green Thinking, Sustainable Growth” ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative โดยจะนำเสนอกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และความสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของ HDBank — ภาพถ่ายโดย HDBank

รายงานความยั่งยืนในหัวข้อ “Green Thinking, Sustainable Growth” จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน Global Reporting Initiative ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ของธนาคาร

รายงานจะมีการสรุปวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และความสำเร็จ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทของธนาคารด้านแนวทางการดเนินงานที่ยั่งยืน

Kim Byoungho ประธานกรรมการของ HDBank และคณะกรรมการ ESG กล่าวว่า “ที่ HDBank เราเข้าใจดีว่าการดำเนินงานของเราในวันนี้จะกำหนดอนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้า เรายินดีรับผิดชอบในการสร้างคุณค่าให้กับสังคม ปกป้องสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเศรษฐกิจสีเขียว ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสร้างอนาคตที่ยั่งยืน”

รายงานดังกล่าวสอดคล้องกับคณะกรรมการมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลกและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ HDBank ในการสร้างมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก

ธนาคารมีเป้าหมายในการเป็นธนาคารที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยส่งเสริมการจัดสรรเงินทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว และบริการทางการเงินที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของชุมชน สังคม และพนักงานอีกด้วย

ความมุ่งมั่นของ HDBank ในการนำเสนอบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงเห็นได้ชัดจากนโยบายและโครงการที่นำเสนอลูกค้าต่าง ๆ ให้เข้าถึงบริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คนงาน เกษตรกร ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงบุคคลที่มีรายได้น้อย

แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลที่ทันสมัยของธนาคารจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงและรับบริการที่มีประสิทธิภาพได้ โดยรายงานระบุว่าธุรกรรมการค้าปลีก 94% ดำเนินการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และจำนวนผู้ใช้ใหม่ในปี 2566 มากกว่าจำนวนที่ใช้บริการผ่านช่องทางปกติ

ความพยายามในการรับผิดชอบต่อสังคมของ HDBank เห็นได้เพิ่มเติมจากโครงการประกันสังคมและสวัสดิการสำหรับพนักงาน ซึ่งทำให้ธนาคารได้รับการยอมรับว่าเป็น “Best Place to Work in Asia” หรือ “สถานที่ทำงานยอดเยี่ยมในเอเชีย” เป็นเวลาหกปีติดต่อกัน

ความพยายามของธนาคารในการรวมหลักการ ESG เข้ากับการบริหารความเสี่ยงแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเติบโตที่ยั่งยืนและการดำเนินงานธุรกิจธนาคารด้วยความรับผิดชอบ