FESTO THAILAND ชลบุรี สระบุรี อยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี

ริษัท วี ซี คอนโทรล มาติก จำกัด จำหน่ายและรับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร และในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด รวมถึงระบบอิเลคทรอนิคส์ควบคุมสัญญาณ เช่น สวิทซ์, ตู้คอนโทรล, PLC, Inverter อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด โคมไฟสายไฟ

อีกทั้งทางบริษัทเป็นผู้รับออกแบบ งานติดตั้ง และจำหน่ายอุปกรณ์ลม Pneumatic ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆให้กับโรงงานชั้นนำของเมืองไทย โดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี