ETDA เตรียมจัด “Hack for GOOD Well-Being Creation” นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี เร่งเฟ้นหานวัตกรรมพัฒนาชีวิตคนเมืองเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือพาร์ทเนอร์สำคัญทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวกิจกรรม “Hack for GOOD Well-Being Creation นวัตกรรมดี เมืองดี ชีวิตดี” เร่งเฟ้นหานวัตกรรมโซลูชันที่ใช่สู่การพัฒนาชีวิตคนเมืองเชียงใหม่ให้มีความสุขอย่างมี คุณภาพ 28 กุมภาพันธ์นี้

400.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จำกัด

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง