dwp ส่ง กิตติพศ บูชางกูร โชว์วิสัยทัศน์ด้านการออกแบบเพื่อความยั่งยืน ย้ำจุดยืนในคอนเซ็ปต์ Biophipic Design ปูทางสู่คาร์บอนเป็นศูนย์ ในงาน PHIST 2022

กลับมาจัดงานแบบออนไซต์ได้อีกครั้ง สำหรับงาน PHIST 2022 งานประชุมด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีเหล่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการบริการ จากประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กว่า 1,000 คน มาร่วมประชุม เปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบัน ณ อังสนา ลากูน่า จังหวัดภูเก็ต

3.-Taking-a-photo-with-the-2-other-guests.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: PLA4224

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง