CGTN: สีจิ้นผิงส่งเสริมให้มณฑลเจียงซูเป็นผู้นำในการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้ส่งเสริมให้มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนเป็นผู้นำและแบบอย่างในการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการทหารกลาง กล่าวระหว่างปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมมณฑลเจียงซู เมื่อวันพุธถึงวันศุกร์ที่ผ่านมา

ผู้นำจีนได้กล่าวชื่นชมรากฐานอุตสาหกรรมที่มั่นคงของมณฑลเจียงซู รวมถึงทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย และตลาดที่มีขนาดใหญ่โต พร้อมกับเรียกร้องให้มณฑลเจียงซูยังคงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการปฏิรูป การสร้างสรรค์นวัตกรรม และการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งสนับสนุนความพยายามของจีนในการส่งเสริมการพัฒนารูปแบบใหม่

ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมืองซูโจวและหนานจิง และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เช่น นิคมอุตสาหกรรม สถานประกอบการ ย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมถึงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และในช่วงเช้าวันศุกร์ เขาได้รับฟังรายงานการทำงานจากคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลเจียงซูและรัฐบาลมณฑลเจียงซู

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่า กุญแจสำคัญที่จะนำพาประเทศจีนไปสู่ความทันสมัยก็คือ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

เขากล่าวเสริมว่า ควรพยายามส่งเสริมบทบาทของวิสาหกิจในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ส่งเสริมการถ่ายทอดทรัพยากรด้านนวัตกรรมไปยังวิสาหกิจ ตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม

ขณะเดียวกัน เขายังเรียกร้องให้มีการวางระบบพื้นฐานเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมอย่างครอบคลุม รวมถึงเพิ่มการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านช่องทางต่าง ๆ และยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

ในระหว่างการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้นำจีนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ก้าวหน้า

ในการเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมซูโจว (Suzhou Industrial Park) นายสี จิ้นผิง ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของอุทยานไฮเทคในการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งให้ตนเองในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ เขาได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยแบบบูรณาการเชิงลึกยิ่งขึ้น โดยมีวิสาหกิจต่าง ๆ เป็นผู้นำ

ขณะเดียวกัน ประธานาธิบดีจีนได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และเร่งยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ นอกจากนี้ เขายังเน้นย้ำให้มีการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสร้างอุทยานไฮเทคระดับโลกที่เปิดกว้างและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

ในระหว่างการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 6G ครบวงจรของเพอร์เพิล เมาน์เทน ลาบอราทอรีส์ (Purple Mountain Laboratories) ในเมืองหนานจิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดี ผู้นำจีนกล่าวว่า ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้เทคโนโลยีใหม่พลิกวงการมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา พร้อมกับเน้นย้ำให้มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างจริงจัง

นอกจากนี้ เขายังสนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ของบริษัท นารี กรุ๊ป คอร์ปอเรชัน (NARI Group Corporation) ในเมืองหนานจิง ช่วยกันสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย ซึ่งจะนำไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

การสร้างอารยธรรมจีนสมัยใหม่

นายสี จิ้นผิง กล่าวระหว่างการพบกับเจ้าหน้าที่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลว่า การสร้างอารยธรรมจีนสมัยใหม่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศจีนให้ทันสมัย พร้อมกับกระตุ้นให้มณฑลเจียงซูยกระดับการส่งเสริมภาคส่วนต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นต้น

ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชมย่านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมผิงเจียง (Pingjiang Historic and Cultural Block) ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,500 ปี

เขาระบุว่า วัฒนธรรมจีนโบราณให้ความสำคัญกับค่านิยมอันดีงาม เช่น ความยืดหยุ่น ความอดทน และความอุตสาหะ ซึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของจิตวิญญาณแห่งชาติจีน

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า เมืองซูโจวมีความเป็นเลิศในการผสมผสานประเพณีเข้ากับความทันสมัย ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง

แนวทางดังกล่าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของอนาคตแห่งการพัฒนา เขากล่าวเสริม

การรับประกันความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

นอกจากนี้ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ยังเรียกร้องให้เร่งสร้างระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมรอบด้าน ปรับปรุงกลไกส่งเสริมการจ้างงาน และยกระดับบริการสาธารณะเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน

ผู้นำจีนยังเรียกร้องให้ยกระดับการรับประกันการจ้างงานบุคลากรกลุ่มสำคัญ ๆ

ในเรื่องความปลอดภัยในที่ทำงานนั้น ผู้นำจีนกล่าวว่าต้องเดินหน้ายกเครื่องด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุครั้งใหญ่และร้ายแรง

ขณะเดียวกัน ผู้นำจีนยังเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังภัยอุทกภัย ในขณะที่จีนกำลังจะเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญในการควบคุมน้ำท่วม นอกจากนั้นยังตั้งข้อสังเกตุเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของไฟป่าในบางพื้นที่ของประเทศอีกด้วย

ผู้นำจีนแนะนำว่าต้องเตรียมแผนฉุกเฉินต่าง ๆ เพื่อลดการสูญเสียทุกรูปแบบให้เหลือน้อยที่สุด

https://news.cgtn.com/news/2023-07-07/Xi-urges-Jiangsu-to-take-lead-in-advancing-Chinese-modernization-1lfdoRI14CA/index.html