CGTN: “ซินเจียง” ดินแดนมหัศจรรย์ที่ไม่ได้มีแค่เทือกเขาเทียนซาน

“ทั้งทางเหนือและทางใต้ของเทือกเขาเทียนซาน คุณจะได้เห็นทุ่งหญ้าเขียวขจี ทะเลทรายโกบีกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกอุดมสมบูรณ์ที่หล่อเลี้ยงด้วยน้ำบริสุทธิ์จากหิมะที่ละลาย…” คือเนื้อเพลงของเพลงพื้นบ้านยอดนิยมชื่อ “ซินเจียงคือดินแดนมหัศจรรย์” (Xinjiang Is a Wonderful Place) ซึ่งนำเสนอภาพที่แท้จริงของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ของจีน

เทือกเขาเทียนซานที่ทอดยาวหลายพันไมล์ตลอดพรมแดนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้แบ่งซินเจียงออกเป็นสองส่วน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน ได้แสดงความชื่นชมเทือกเขาเทียนซานและซินเจียงอยู่เสมอ และในระหว่างการเยี่ยมเยือนครั้งล่าสุด เขาก็ได้เห็นทั้งความสงบสุข เสถียรภาพทางสังคม และความเจริญรุ่งเรืองของซินเจียง อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูทั้งสองฟากฝั่งของเทือกเขาเทียนซาน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เพิ่งเดินทางเยือนซินเจียงระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้ตรวจเยี่ยมสถานที่ 9 แห่ง ใน 3 เมือง ตลอดจนเข้าร่วมการตอบข้อซักถาม 1 ครั้ง และการประชุมอีก 7 ครั้ง ตารางงานที่อัดแน่นรวมถึงความกระตือรือร้นและความเข้มข้นของการสนทนาที่เขาเข้าร่วมนั้น แสดงให้เห็นว่าเขามีความคาดหวังอย่างสูงต่อซินเจียง

จากพื้นที่ห่างไกล สู่ศูนย์กลางที่สำคัญ

ซินเจียงเป็นพื้นที่ห่างไกลและค่อนข้างปิด แต่ปัจจุบันกำลังมีบทบาทสำคัญในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative หรือ BRI) ของจีน โดยมีมูลค่าการค้าต่างประเทศกว่า 6.74 หมื่นล้านหยวน (9.99 พันล้านดอลลาร์) ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ เพิ่มขึ้น 30.9% เมื่อเทียบรายปี

ซินเจียงเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอุรุมชี (Urumqi International Land Port) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการสนับสนุนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง โดยมีทั้งสถานีรถไฟด่วนจีน-ยุโรป (อุรุมชี) และท่าสินค้าครบวงจร

นับตั้งแต่เริ่มก่อสร้างในปี 2558 จุดผ่านแดนนี้ได้รับเงินลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านหยวน (ประมาณ 4.44 พันล้านดอลลาร์) และดึงดูดผู้ประกอบการกว่า 340 ราย รวมถึงมีการดำเนินโครงการอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนด้วย

ณ เดือนมิถุนายน 2565 จุดผ่านแดนนี้เดินรถไฟขนส่งสินค้าจีน-ยุโรปมากกว่า 5,900 เที่ยว ผ่าน 21 เส้นทางที่เชื่อม 26 เมือง ใน 19 ประเทศและดินแดนในยุโรปและเอเชีย โดยมีการขนส่งสินค้ากว่า 200 ประเภท ตั้งแต่ของใช้ในชีวิตประจำวันและเสื้อผ้า ไปจนถึงอุปกรณ์เครื่องกลและวัสดุก่อสร้าง

“ในขณะที่โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางเดินหน้าต่อไป ซินเจียงไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลอีกต่อไป แต่เป็นพื้นที่หลักและศูนย์กลางที่สำคัญ” นายสี จิ้นผิง กล่าวขณะตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนระหว่างประเทศอุรุมชี

วิสัยทัศน์ใหม่

ซินเจียงซึ่งมีพื้นที่กว้างใหญ่คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในหกของประเทศจีน ประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ 13 กลุ่ม ศาสนาหลัก 6 ศาสนา และประชากรกว่า 25 ล้านคน จึงเป็นภูมิภาคที่มีคุณค่าเชิงยุทธศาสตร์มาโดยตลอด

“ในการเดินทางในยุคใหม่ เราจะพยายามสร้างซินเจียงให้เป็นสถานที่อันสวยงามที่รวมกันเป็นหนึ่ง มีความสมานฉันท์ และเจริญรุ่งเรือง ประกอบด้วยวัฒนธรรมชั้นสูง ชีวิตที่มีความสุขสำหรับทุกคน และสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่ดี” นายสี จิ้นผิง กล่าวระหว่างภารกิจตรวจเยี่ยม พร้อมกับเรียกร้องให้สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

จากการสำรวจที่ดินและทรัพยากรของซินเจียงครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ภูมิภาคนี้มีพัฒนาการทางนิเวศวิทยาอย่างแข็งแกร่งในช่วงปี 2553-2562 โดยมีพื้นที่ใช้งานทางนิเวศวิทยาเพิ่มขึ้นสุทธิกว่า 113 ล้านหมู่ (Mu) (ประมาณ 7.53 ล้านเฮกตาร์)

ณ ปี 2562 ภูมิภาคนี้มีพื้นที่ป่ามากกว่า 183 ล้านหมู่ (ประมาณ 12.2 ล้านเฮกตาร์), ทุ่งหญ้า 780 ล้านหมู่ (ประมาณ 52 ล้านเฮกตาร์), พื้นที่ชุ่มน้ำ 22.87 ล้านหมู่ (ประมาณ 1.52 ล้านเฮกตาร์) รวมถึงแม่น้ำและทะเลสาบ 33.18 ล้านหมู่ (ประมาณ 2.21 ล้านเฮกตาร์)

ซินเจียงมีแผนจัดตั้งอุทยานแห่งชาติข่าลาม่ายหลี่ (Kalamaili National Park) และอุทยานแห่งชาติเทือกเขาคุนหลุน (Kunlun Mountains National Park) ซึ่งถือเป็นอุทยานแห่งชาติสองแห่งแรกในภูมิภาคนี้ เพื่อคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และอนุรักษ์ระบบนิเวศในท้องถิ่น

ทั้งนี้ รัฐบาลซินเจียงได้กำหนดเป้าหมายการเติบโตของจีดีพีต่อปีโดยเฉลี่ยไว้สูงกว่า 6% ในช่วงแผนพัฒนาระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) และวางแผนสร้างตำแหน่งงานใหม่ในเมืองเฉลี่ย 460,000 ตำแหน่งต่อปี พร้อมกับควบคุมอัตราว่างงานในเมืองให้ต่ำกว่า 5.5%

https://news.cgtn.com/news/2022-07-20/Beyond-the-Tianshan-Mountains-Xinjiang-is-a-land-of-wonders-1bOC9Tg3HRS/index.html

วิดีโอ – https://www.youtube.com/watch?v=FG10zU9nuzI