CGTN: ชวนมองประชาธิปไตยแบบจีน อะไรคือหัวใจสำคัญที่สุด

เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลง เซียนเหวิน (Long Xianwen) ชายผู้เป็นความหวังของหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์เหมียว (Miao) ได้ออกเดินทางจากหมู่บ้านอันห่างไกลในมณฑลหูหนานทางภาคกลางของประเทศ มุ่งหน้าสู่เมืองหลวงปักกิ่ง เพื่อพูดคุยเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับบรรดาผู้นำประเทศและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกเกือบ 3,000 คน

ในฐานะสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติจีน (NPC) ชุดที่ 14 เขาได้นำเสนอต่อที่ประชุมเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไร่ชาแบบบูรณาการในเขตปกครองตนเองเซียงซี ชนชาติถู่เจียและชนชาติเหมียว ในมณฑลหูหนาน

สิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยแบบจีนมีความแตกต่างจากการเมืองแบบโลกตะวันตกที่เงินเป็นใหญ่และใช้อำนาจเพื่อเงินก็คือ “หัวใจสำคัญที่สุด” นั่นคือ ประชาชนชาวจีนเป็นนายของประเทศอย่างแท้จริง

ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ผู้นำจีน กล่าวเอาไว้ว่า ประเทศหนึ่งประเทศใดจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับว่าประชาชนเป็นนายของประเทศอย่างแท้จริงหรือไม่ ประชาชนมีสิทธิออกเสียงหรือไม่ และที่สำคัญคือ ประชาชนมีสิทธิในการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมทั่วถึงหรือไม่

องค์ประกอบของสมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการ (Whole-Process People’s Democracy) สามารถสร้างความมั่นใจได้ว่าประชาชนจะเป็นนายของประเทศอย่างแท้จริง

กว้างขวางและครอบคลุม

ในประเทศจีนนั้น สภาประชาชนแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับเมือง ระดับมณฑล และระดับชาติ ปัจจุบัน มีประชาชนที่เป็นสมาชิกของสภาประชาชนทุกระดับทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 2.77 ล้านคน

ในจำนวนนี้ สมาชิกสภาประชาชนระดับตำบลและระดับอำเภอคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 95% ของทั้งหมด โดยสมาชิกสภาประชาชนระดับตำบลและระดับอำเภอมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในท้องถิ่น ขณะที่สมาชิกสภาประชาชนในอีกสามระดับที่สูงกว่าได้รับเลือกจากสมาชิกสภาประชาชนระดับท้องถิ่น

ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด มีผู้แทนใหม่มากกว่า 2.6 ล้านคนได้รับเลือกเข้าสู่สภาประชาชนระดับตำบลและระดับอำเภอ หลังจากที่การเลือกตั้งท้องถิ่นสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว

ข้อมูลสถิติบ่งชี้ว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 921 ล้านคน คิดเป็น 86.49% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนระดับอำเภอ ขณะเดียวกัน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 623 ล้านคน คิดเป็น 85.63% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนระดับตำบล

นับตั้งแต่จีนดำเนินการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชนระดับตำบล 12 ครั้ง และระดับอำเภอ 11 ครั้ง

ผู้แทนเหล่านี้มีสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนและทำหน้าที่ของตนอย่างขยันขันแข็ง ด้วยการเป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข้อเสนอแนะและคำแนะนำจากประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และช่องทางที่หลากหลาย

ตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

การประชุมสภาประชาชนประจำปีเริ่มจัดตั้งแต่ระดับรากหญ้า ได้แก่ ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับเมือง ระดับมณฑล ไปจนถึงระดับสูงสุดคือระดับชาติ เพื่อรับฟังความปรารถนาของประชาชนและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ในระดับสูงขึ้น

สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 14 ได้รับการเลือกตั้งจาก 35 หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ ครอบคลุมประชาชนในวงกว้าง โดยทุกภูมิภาค ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ และทุกภาคส่วนของสังคม มีผู้แทนในสัดส่วนที่เหมาะสม

คณะกรรมการถาวรประจำสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 14 ระบุว่า ในบรรดาผู้แทนรวมทั้งสิ้น 2,977 คนนั้น 442 คนมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ครบทั้ง 55 กลุ่มในประเทศจีน

นอกจากนี้ ผู้แทนหญิงมีจำนวนทั้งสิ้น 790 คน คิดเป็น 26.54% ของผู้แทนทั้งหมด และเพิ่มขึ้น 1.64 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสภาประชาชนแห่งชาติ ชุดที่ 13

ขณะเดียวกัน ผู้แทน 497 คนเป็นแรงงานและเกษตรกร โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเกือบ 1 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 16.69% ของผู้แทนทั้งหมด

ด้านเจ้าหน้าที่เทคนิคมีจำนวนทั้งสิ้น 634 คน คิดเป็น 21.3% ของผู้แทนทั้งหมด และเพิ่มขึ้น 0.73 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสภาประชาชนแห่งชาติชุดก่อน

ยิ่งไปกว่านั้น ผู้แทน 969 คนมาจากรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งมีสัดส่วนลดลง 1.38 จุดเปอร์เซ็นต์ สู่ระดับ 32.55%

นอกจากนั้นยังมีผู้แทน 36 คนที่มาจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และ 12 คนจากเขตบริหารพิเศษมาเก๊ารวมถึงอีก 13 คนจากไต้หวัน และ 42 คนเป็นชาวจีนโพ้นทะเลที่หวนคืนสู่มาตุภูมิ

สมาชิกสภาประชาชนแห่งชาติซึ่งเป็นผู้นำเสนอเจตจำนงของประชาชน ได้มาร่วมหารือเกี่ยวกับแผนการพัฒนาประเทศและประเด็นต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน โดยชูความคาดหวังของประชาชนเป็นวาระสำคัญสูงสุดของรัฐบาล ทั้งนี้ ญัตติและข้อเสนอจำนวนมากได้รับการทบทวนอย่างรอบคอบในการประชุมสภาประชาชนแห่งชาติประจำปี และรวมไว้ในการตัดสินใจเชิงนโยบายของหน่วยงานรัฐ

https://news.cgtn.com/news/2023-03-19/A-look-at-China-s-democracy-What-is-the-essence–1iab1tZb25G/index.html