CGTN: จีนเผยสถิติแห่งทศวรรษระหว่างการเดินทางสู่ความทันสมัยแบบจีน

จีนกำลังมองไปยังอนาคตหลังปิดฉากการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ 20 ในโอกาสนี้ เราขอพาทุกคนย้อนกลับไปดูเส้นทางการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตลอดทศวรรษที่ผ่านมา

เศรษฐกิจ

จากการวิเคราะห์แผนพัฒนาห้าปีสองฉบับล่าสุดทำให้เห็นว่า การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและยั่งยืน รวมถึงการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม เป็นจุดสนใจหลักสองประการของแผนพัฒนาปี พ.ศ. 2554-2558 ในขณะที่แผนพัฒนาห้าปี ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2559-2563) มุ่งเน้นไปที่การรักษาอัตราการเติบโตให้อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในทศวรรษที่ผ่านมา และคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 18.5% ของเศรษฐกิจโลก

นอกจากนี้ จีนยังก้าวกระโดดอย่างมากในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีการสร้างสถานีอวกาศเพื่อรองรับความร่วมมือระหว่างประเทศในอนาคต อีกทั้งยังมีการเปิดตัวภารกิจการเดินทางสู่ดวงจันทร์ ดาวอังคาร และอื่น ๆ

การเมือง

จีนนำประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกมาใช้ในปี 2563 หลังจากการเดินทางยาวนานกว่า 66 ปี โดยในระหว่างการรวบรวมข้อมูลนั้น มีการขอคำแนะนำ 1.02 ล้านคำแนะนำ จากประชาชนมากถึง 425,000 คน

ผลสำรวจยังระบุด้วยว่า จีนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัยให้ดีขึ้น โดยความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยของประชาชนสูงถึง 98%

นอกจากนี้ ในขณะที่สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ไม่ใช่หน่วยงานของพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการให้คำปรึกษา ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

สังคม

จีนประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายแห่งศตวรรษข้อแรก นั่นคือ “การสร้างสังคมที่เจริญระดับปานกลาง” ในปี 2564 โดยการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือการขจัดความยากจนสัมบูรณ์ (absolute poverty)

ในส่วนของสุขภาพนั้น อายุขัยเฉลี่ยของชาวจีนเพิ่มขึ้นจาก 74.83 ปี ในปี 2553 เป็น 78.2 ปี ในปี 2564 ในขณะที่อัตราการเสียชีวิตยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และประชาชนจำนวนมากได้รับการประกันสุขภาพ

ในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 จีนให้ความสำคัญกับชีวิตคนมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยมีการใช้นโยบายโควิดเป็นศูนย์อย่างจริงจัง และผลักดันวัคซีนให้เป็นสินค้าสาธารณะของโลก

นอกจากนี้ จีนยังทุ่มงบประมาณให้กับการศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทศวรรษที่ผ่านมา และช่วยให้เด็ก ๆ เข้าถึงการศึกษาภาคบังคับฟรี 9 ปี ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อัตราการรู้หนังสือของชาวจีนเกือบเต็ม 100% โดยขาดไปเพียง 2.67 จุดเปอร์เซ็นต์เท่านั้น

วัฒนธรรม

ในทศวรรษที่ผ่านมา รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการมากมายที่ไม่เพียงตอบสนองความต้องการด้านวัฒนธรรมร่วมสมัยของประชาชนเท่านั้น แต่ยังรักษาประวัติศาสตร์ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และหอศิลป์

นอกจากนี้ จีนได้พัฒนาวัฒนธรรมการกีฬาและการออกกำลังกายที่เข้มแข็ง โดยก้าวไปข้างหน้าด้วยกลยุทธ์ระดับชาติอย่างการส่งเสริมให้ทุกคนแข็งแรง โครงการจีนสุขภาพดี และการสร้างจีนให้เป็นประเทศที่แข็งแกร่งด้านกีฬา

สิ่งแวดล้อม

คำมั่นสัญญาของจีนในการบรรลุเป้าหมายปล่อยคาร์บอนถึงเพดานสูงสุดภายในปี 2573 ก่อนที่จะลดลงจนบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603 นั้น เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังทศวรรษแห่งความก้าวหน้าในการลดใช้ถ่านหิน การเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานทางเลือก การเพิ่มความครอบคลุมของป่าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงการใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของจีนในทศวรรษที่ผ่านมาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหนทางข้างหน้าได้ที่ https://news.cgtn.com/event/2022/the-numbers-of-a-decade/index.html

https://news.cgtn.com/news/2022-11-02/The-Numbers-of-a-Decade-A-Journey-through-China-s-Modernization-1eCNV0yn2Ao/index.html

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1936471/image_5009787_56840119.jpg
รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1936472/image_5009787_56840198.jpg