CGTN: จีนทบทวนความสำเร็จของปี 2564 สะท้อนความก้าวหน้าในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่

ปี 2564 เป็นปีที่พิเศษอย่างไม่น่าสงสัยสำหรับจีน โดยเป็นจุดเริ่มต้นในแผนระยะเวลา 5 ปี (FYP) ฉบับที่ 14 ประจำปี 2564-2568 ทั้งยังเป็นปีที่กรอบเวลาในการบรรลุเป้าหมายประจำศตวรรษทั้งสองเป้าหมายของจีน ได้แก่ การสร้างสังคมที่มีความเจริญรุ่งเรืองพอสมควรในทุกด้าน และการสร้างประเทศสังคมนิยมที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่ในทุกด้าน ได้มาบรรจบกันเป็นครั้งประวัติศาสตร์

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ได้กล่าวอวยพรต้อนรับปี 2565 ว่า “ปีที่ผ่านมานั้นเป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่ง”

แล้วปีที่ผ่านมาจีนได้เตรียมการอะไรไว้บ้าง ในการเดินบนเส้นทางใหม่เพื่อสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่

เริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจ

ข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของจีนนั้นทะลุหลัก 100 ล้านล้านหยวนแล้ว (ประมาณ 15.42 ล้านล้านดอลลาร์) ในปี 2563

ในช่วงต้นเดือนมกราคม ปธน.สี ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานกรรมการกองทัพกลางด้วยเช่นกันนั้น ได้กล่าวบรรยายในโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ประจำคณะกรรมการกลางพรรคฯ

ปธน.สีได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ระดับมณฑลและระดับกระทรวงที่เข้าฟังกว่า 190 ราย ร่วมแรงร่วมใจให้เริ่มต้นได้อย่างน่าประทับใจในการสร้างประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่

จากนั้นอีกประมาณ 2 สัปดาห์ต่อมา ปธน.สีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองประจำคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน โดยได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการผลักดันเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง เพราะ “ก้าวแรก” ของแผน 5 ปีฉบับที่ 14 นั้นมีความสำคัญยิ่ง

ต่อมาในเดือนมีนาคม จีนได้เปิดตัวแผนแม่บทการพัฒนาชาติขั้นสุดท้ายสำหรับช่วง 5 ปี และ 15 ปีข้างหน้า โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รูปแบบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ “วงจรคู่ขนาน” ระบบอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน และการพัฒนาพื้นที่ชนบท

ปธน.สี ได้กล่าวขณะอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวจีนว่า “ตลอดทั้งปี เราได้ลงแรง เข้ามามีบทบาท และได้รับผลตอบแทนมากมาย”

นำปรัชญาการพัฒนาแบบใหม่เป็นตัวนำทาง

เมื่อเทียบกับแผน 5 ปีฉบับก่อน ๆ แล้ว แผน 5 ปีฉบับที่ 14 นั้นสะท้อนให้เห็นกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบใหม่ ซึ่งไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมายการเติบโตของ GDP เป็นตัวเลข แต่หันไปเน้นที่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุลโดยมีตลาดในประเทศเป็นหลักสำคัญ

ปรัชญาการพัฒนาแบบใหม่นี้มุ่งเน้นการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาอย่างมีนวัตกรรม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เปิดกว้าง และให้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นตัวนำทางและกรุยทางสู่แนวปฏิบัติในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ

จีนยกให้นวัตกรรมเป็นหัวใจหลักของการส่งเสริมความทันสมัย โดยได้สร้างความก้าวหน้ามากมายในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวยานอวกาศที่มีมนุษย์ควบคุมอย่างเสินโจว-13 (Shenzhou-13) การส่งยานเทียนเวิ่น-1 (Tianwen-1) สำรวจดาวอังคาร ความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมผลิตชิป และควอนตัมคอมพิวเตอร์

เมื่อปี 2564 ปธน.สีได้ลงพื้นที่สำรวจบริษัทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลายแห่ง ซึ่งเขาได้ชูความสำคัญของการพึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง

รายงานสภาพแวดล้อมจีนประจำปี 2563 ที่ทางกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมจีนได้เผยแพร่ไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมระบุว่า เมื่อสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องหมายรับรองการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏให้เห็นความสำเร็จมากมายในขอบข่ายนี้ โดยจีนมีพัฒนาการด้านสิ่งแวดล้อมทางระบบนิเวศทั่วทั้งกระดาน เมื่อจีนได้ยกระดับความพยายามในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

การคุ้มครองระบบนิเวศและพัฒนาแอ่งแม่น้ำหวงเหออย่างมีคุณภาพตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นความพยายามของจีนได้อย่างชัดเจนในการส่งเสริมอารยธรรมนิเวศวิทยา

เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จีนได้เผยแพร่แผนการอย่างคร่าว ๆ ในการคุ้มครองและพัฒนาแอ่งแม่น้ำหวงเหอไปจนถึงปี 2573 เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและวางแผนโครงการทางวิศวกรรมบริเวณแอ่งแห่งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายต่าง ๆ

นับตั้งแต่การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 18 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ประธานาธิบดีจีนได้เดินทางเยือนมณฑลและเขตปกครองตนเองทั้งหมดในแอ่งดังกล่าว โดยได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับแม่น้ำที่ได้ชื่อว่าเป็น “Mother River” ของจีน โดยในเวลาไม่ถึงปีระหว่างเดือนสิงหาคม 2562 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 เขาได้ลงพื้นที่สำรวจแอ่งแม่น้ำหวงเหอถึง 4 ครั้ง

ปธน.สี กล่าวอวยพรปีใหม่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่า “บนเส้นทางของเวลา เราได้เห็นและสัมผัสกับจีนที่มีความยืดหยุ่นและมีพลวัต ประเทศที่ประชากรเป็นมิตรและสูงส่ง ประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละวัน และประเทศที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องกับทุกสิ่งที่ทำ”

https://news.cgtn.com/news/2022-01-03/How-did-China-prepare-in-2021-for-building-a-modern-socialist-country–16uwrdXNaY8/index.html