CGTN: การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน: ความทันสมัยของจีนผลักดันความเจริญรุ่งเรืองของโลก

ตามการแนะแนวของการประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 20 จีนจะสานต่อความสำเร็จและรักษาแรงผลักดันสู่เป้าหมายศตวรรษที่สองในการสร้าง “ประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่” ที่ “มั่งคั่ง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม กลมกลืนและสวยงาม”

พรรคคอมมิวนิสต์จีนให้คำมั่นที่จะเป็นผู้นำชาวจีนในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว และก้าวไปสู่แนวทางการฟื้นฟูที่ยิ่งใหญ่ของประเทศ ในขณะที่การประชุมนานหนึ่งสัปดาห์สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาในกรุงปักกิ่ง

ความทันสมัยของจีนภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

พรรคคอมมิวนิสต์จีนมีภารกิจหลักในการนำพาชาวจีนให้บรรลุเป้าหมายศตวรรษที่สองผ่าน “เส้นทางสู่ความทันสมัยของจีน” ตามรายงานที่ส่งขณะเปิดการประชุมดังกล่าว

รายงานระบุว่า ความทันสมัยของจีนเป็นความทันสมัยของสังคมนิยมภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน

ในช่วงปิดการประชุมโดยมีนายสี จิ้นผิง เป็นประธาน ได้มีการเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20 และคณะกรรมการกลางเพื่อการตรวจสอบวินัย (CCDI) แห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 20

มติรับรองรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 และมติเกี่ยวกับรายงานการทำงานของคณะกรรมการ CCDI ชุดที่ 19 ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน

การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่ 20 ยังได้ลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วย

ในช่วงปิดการประชุม พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เน้นย้ำว่า ทางพรรคฯ มีบทบาทสำคัญในการสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ทุกประการ และส่งเสริมการฟื้นฟูชาติจีนในทุกด้าน

ที่ประชุมฯ ได้ตกลงที่จะเพิ่มคำแถลงรัฐธรรมนูญของพรรคว่า พรรคฯ เป็นกำลังสูงสุดในการเป็นผู้นำทางการเมือง พร้อมสนับสนุนและเสริมสร้างความเป็นผู้นำโดยรวมของพรรค

ความทันสมัยของจีนมีความสำคัญในระดับสากล

วิสัยทัศน์และประสบการณ์ของจีนเกี่ยวกับธรรมาภิบาลของรัฐที่สรุปไว้ในการประชุมดังกล่าว ให้แรงบันดาลใจแก่ส่วนอื่น ๆ ของโลกได้

ปธน.สีได้แสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของความทันสมัยของจีนในรายงานต่อที่ประชุมว่า ความทันสมัยของจีนเป็นประโยชน์ต่อประชากรจำนวนมาก โดยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน ความร่วมมือร่วมใจ และความก้าวหน้าทางวัฒนธรรมและจริยธรรม ความกลมกลืนระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ และการพัฒนาอย่างสันติ

ความทันสมัยของจีนคือความทันสมัยของประชากรจำนวนมาก ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสำหรับทุกคน ความก้าวหน้าทางวัตถุ วัฒนธรรม จริยธรรม ความกลมกลืนระหว่างมนุษยชาติกับธรรมชาติ และการพัฒนาอย่างสันติ เขากล่าวเสริมว่าสิ่งนี้ให้ “ทางเลือกใหม่” แก่มนุษยชาติในการสร้างความทันสมัย

ในแผนยุทธศาสตร์สองขั้นตอน พรรคคอมมิวนิสต์จีนมุ่งหวังที่จะบรรลุความทันสมัยของสังคมนิยมโดยพื้นฐานตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2578 และสร้างจีนให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมสมัยใหม่ที่ยิ่งใหญ่ เจริญรุ่งเรือง แข็งแกร่ง เป็นประชาธิปไตย ก้าวหน้าทางวัฒนธรรม กลมกลืน และสวยงามตั้งแต่ปี 2578 ถึงกลางศตวรรษนี้

ตามมติที่นำมาใช้ในรายงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่ 19 จีนมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้านนโยบายต่างประเทศในการส่งเสริมสันติภาพของโลกและส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันมาโดยตลอด และพร้อมส่งเสริมชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันสำหรับมนุษยชาติ

จีนยึดมั่นในหลักการ 5 ประการของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ในการแสวงหามิตรภาพและความร่วมมือกับประเทศอื่น ๆ

“จีนมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายระดับชาติขั้นพื้นฐานในการเปิดสู่โลกภายนอก และดำเนินกลยุทธ์การเปิดกว้างที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน”

https://news.cgtn.com/news/2022-10-22/China-s-modernization-injects-confidence-into-world-s-prosperity-1ele08KavF6/index.html

image.png

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง