CCTV+: สี จิ้นผิง ประกาศยกย่องครู-ส่งเสริมการศึกษา

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เรียกร้องให้สังคมจีนเคารพครูและเห็นคุณค่าของการศึกษา

เรื่องราวการพบปะพูดคุยอย่างอบอุ่นระหว่างผู้นำจีนกับบรรดาครูได้รับการเล่าขานมาอย่างยาวนาน

ในการเยี่ยมเยือนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ได้พบกับครูมากมาย และยกย่องคุณูปการของบุคคลเหล่านี้ที่มีต่อการพัฒนาสังคมจีน

ในปี 2559 นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนปักกิ่งปาอี้ ซึ่งเขาเคยศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น โดยเขาได้กล่าวขอบคุณครูผู้มีความอุตสาหะและมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ของตนเอง

“ผมขอใช้โอกาสนี้แสดงความเคารพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านทั่วประเทศ” นายสี จิ้นผิง กล่าวเมื่อหลายปีที่แล้วขณะเยี่ยมโรงเรียนปักกิ่งปาอี้ ซึ่งเขาเคยศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

นายสี จิ้นผิง ได้พูดคุยกับครูเกษียณหลายท่านที่เคยได้เห็นพัฒนาการของเขาระหว่างศึกษาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้

เมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยปักกิ่ง และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายพยายามมากขึ้นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยในจีนให้กลายเป็นสถาบันการศึกษาระดับโลกตามแบบฉบับจีน

เมื่อเดือนมีนาคม 2562 นายสี จิ้นผิง เป็นประธานการประชุมว่าด้วยครูในอุดมคติและทฤษฎีการเมือง ณ กรุงปักกิ่ง โดยเขาได้เน้นย้ำถึงความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์จีนในการใช้นโยบายการศึกษาและส่งเสริมศีลธรรมผ่านการศึกษา ภายใต้ระบอบสังคมนิยมแบบจีนในยุคใหม่

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยชิงหัว โดยเขาได้พูดคุยกับนักศึกษาและกระตุ้นให้คนจีนรุ่นใหม่ช่วยกันแบกรับความรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์และมุ่งมั่นฟื้นฟูประเทศชาติ

นอกจากนี้ เขายังขอบคุณนักวิจัยและคณาจารย์ที่สร้างคุณูปการทางวิชาการ พร้อมกับกระตุ้นให้คณาจารย์รุ่นใหม่สร้างความก้าวหน้าในสาขาวิชาของตนเอง

ลิงก์: https://youtu.be/bjrsjGt0Cb0

งานขาว.jpg