CCTV+: สี จิ้นผิง ตรวจเยี่ยมเมืองฉือเหอจื่อในซินเจียง

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเมืองฉือเหอจื่อในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เมื่อช่วงบ่ายวันพุธที่ผ่านมา

นายสี จิ้นผิง ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การบุกเบิกของกองทัพ (Army Reclamation Museum) และบริษัทซินเจียงการผลิตและการก่อสร้าง (Xinjiang Production and Construction Corps) เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความสำเร็จของกองทัพในการบุกเบิกพื้นที่ ปกป้องดินแดน สร้างและรวบรวมองค์กรระดับรากหญ้า พัฒนาการเกษตรที่เหมาะกับลักษณะในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการระหว่างกองทัพและชุมชนในท้องถิ่น

วิดีโอ – https://www.youtube.com/watch?v=5QElcmPXDkE