CCTV+: จีนเผยมนต์เสน่ห์สุดอัศจรรย์ของมณฑลเจียงซี

เจียงซี คือมณฑลทางภาคตะวันออกของจีนซึ่งไม่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเล โดยมีเมืองหนานชางเป็นเมืองเอกและเมืองใหญ่ที่สุดของมณฑล สำหรับคำว่า “เจียงซี” มาจากชื่อพื้นที่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์ถัง ส่วนชื่อเล่นของเจียงซีคือ “ก้าน” ซึ่งมาจากชื่อแม่น้ำก้านที่ไหลจากใต้สู่เหนือลงสู่แม่น้ำแยงซี
รับชมข่าวประชาสัมพันธ์ในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่ https://en.prnasia.com/mnr/CCTV_202112.shtml
มณฑลเจียงซีนำเสนอคลิปวิดีโอชุด “Clock Up” และ “On the Move” เพื่อสะท้อนถึงความสำเร็จของมณฑลเจียงซีในการบรรเทาความยากจน สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยา และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
สำหรับคลิปวิดีโอชุด “Clock Up” ประกอบด้วย 4 คลิป โดยคลิปแรกบอกเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านยากจนข้นแค้นในมณฑลเจียงซี ซึ่งกลายเป็นผู้นำในการหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งความยากจน และเป็นพื้นที่แรกในประเทศที่ประสบผลสำเร็จในการหลุดพ้นจากความยากจน ส่วนคลิปที่สองเป็นเรื่องราวของเมืองรุ่ยจินในมณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของการปฏิวัติจีน และเป็นบ้านเกิดของสาธารณรัฐโซเวียตจีน คลิปที่สามนำเสนอเมืองฝูโจว ต้นกำเนิดของอุปรากรจีน และคลิปสุดท้ายนำเสนอเรื่องราวของชาเจียงซี สุดยอดของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้แก่ชาวบ้านผู้เปี่ยมด้วยความจริงใจและมีเมตตา
ส่วนคลิปวิดีโอชุด “On the Move” ก็ประกอบด้วย 4 คลิปเช่นกัน โดยคลิปแรกเป็นเรื่องของบริษัทยาชื่อเจียงจง ในมณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นบริษัทแรก ๆ ในประเทศจีนที่เริ่มรักษาอาการอาหารไม่ย่อย ส่วนคลิปที่สองเป็นการแนะนำบ้านดินชาวแคะ (Hakka Round house) จากนั้นในคลิปที่สาม คุณครูสามคนจากเมืองฝูโจวจะมาเปิดเผยหลักปรัชญาการสอนของตนเอง และคลิปสุดท้ายนำเสนอเรื่องราวของบรรดาช่างฝีมือผู้หลงใหลในทักษะการทำเครื่องเคลือบโบราณ ซึ่งต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบในทุกขั้นตอน รวมถึงการหาเลี้ยงชีพด้วยการผลิตเครื่องลายครามในมณฑลเจียงซี
คอนเทนต์ทั้งหมดข้างต้นสะท้อนถึงนวัตกรรมเทคโนโลยี การพัฒนาเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้คนในมณฑลเจียงซี นอกจากนั้นยังมีการผสมผสานความสวยงามของแสงแดดยามเช้า ภูเขา แม่น้ำ และทิวทัศน์ตามธรรมชาติอื่น ๆ เพื่อสะท้อนถึงการสร้างอารยธรรมทางนิเวศวิทยาของมณฑลเจียงซี