Alibaba บูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับธุรกิจค้าปลีก เพื่อสร้างซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บทความโดย: อาลีบาบา คลาวด์

Alibaba Group ใช้สมรรถนะของแพลตฟอร์มและขีดความสามารถด้านการประมวลผลบนคลาวด์ของตน สร้างระบบซัพพลายเชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green supply chains) มากขึ้นในจีน 

Tmall Supermarket แพลตฟอร์มการให้บริการร้านขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคออนไลน์ของ Alibaba Group ทำงานร่วมกับ Energy Expert ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการการใช้พลังงาน และความยั่งยืนที่ทำงานด้วยระบบ AI ของ Alibaba Cloud เพื่อช่วยบริษัทต่าง ๆ วัดระดับและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ

Pei Yunlong, head of green supply chain ของ Tmall Supermarket กล่าวว่า “นอกจากการสื่อสารให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แล้ว เรายังต้องการส่งเสริมให้ซัพพลายเออร์และผู้ผลิตใช้มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

บริษัทที่ปรึกษา Ernst & Young ระบุว่า กว่า 90% ของก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยออกมาจากองค์กรหนึ่ง ๆ มาจากระบบซัพพลายเชนขององค์กรนั้น ๆ และมีมูลค่าสูงถึง 70% ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Alibaba ตั้งเป้าหมายลดก๊าซคาร์บอนตั้งแต่ต้นทาง ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้

ความร่วมมือที่เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน 2565 นี้ได้นำสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 20 รายการบน Tmall Supermarket เพื่อการอุปโภคบริโภคที่เป็นแบรนด์ของตนเอง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ถ้วยไปจนถึงกระดาษรองอบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

ในกระบวนการนี้ทำให้ Alibaba ที่ตั้งอยู่ ณ เมืองหางโจวกำลังเข้าใกล้เป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกิดจากระบบนิเวศดิจิทัลทั้งหมดลง 1.5 กิกะตัน (เทียบเท่าหนึ่งพันล้านเมทริกตัน) ภายในปี พ.ศ. 2578 ได้มากกว่าที่เคยเป็นมา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทข้ามชาติด้านสินค้าอุปโภคบริโภคมีอิทธิพลอย่างมากต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีกเช่น ยูนิลีเวอร์และเนสท์เล่ได้ร่วมมือกับ Alibaba เพื่อทรานส์ฟอร์มการดำเนินงานในระบบซัพพลายเชนทั้งหมดของตน

Zhao Yongjian, general manager ของ Ruikan Technology ในมณฑลเจ้อเจียงของประเทศจีน ซึ่งเป็นหัวหน้าในโรงงานที่มีพนักงานกว่า 300 คน ทำการผลิตสินค้าที่ใช้ในครัวเรือนป้อนให้กับผู้ค้าปลีกในประเทศจีน กล่าวว่า “ก่อนหน้านี้ เมื่อจะจัดหาซัพพลายเออร์ ผู้ค้าปลีกไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน”

บริษัทฯ ได้ติดตั้งระบบนำความร้อนกลับมาใช้ใหม่ และการรีไซเคิลของเสียในอุตสาหกรรมที่โรงงานแห่งใหม่ นับเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

แต่ Yuan Can, technical manager ของ Energy Expert จาก Alibaba Cloud กล่าวว่า “ยังมีโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพได้อีก”

การแทนที่เครื่องจักรเก่าในสายการผลิตหนึ่งด้วยอุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน ได้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 140 ตัน และประหยัดไฟ 300,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับการใช้พลังงานโดยเฉลี่ยในที่พักอาศัยของชาวจีนเกือบ 400 ครัวเรือน

แพลตฟอร์มนี้ยังได้แนะนำให้เปลี่ยนวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และใช้เครื่องจักรรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานได้มากกว่าแทนเครื่องจักรรุ่นเก่า ทีมงานของ Yuan ได้ออกแบบแผนงานเพื่อนำน้ำร้อนจากความร้อนเหลือทิ้งของโรงงานกลับมาใช้ใหม่ และสนับสนุนให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์

พลังของแพลตฟอร์ม

ผู้ค้าปลีกข้ามชาติ ได้พยายามผลักดันให้ซัพพลายเออร์ของตนเป็นซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การกำหนดกฎเกณฑ์ด้านจรรยาบรรณ (codes of conduct) หรือทำการประเมิน ณ สถานที่ของซัพพลายเออร์ หรือให้มีการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามที่ไม่มีส่วนได้เสีย

แต่โรงงานจำนวนมากในประเทศจีนไม่มีโครงสร้างพื้นฐานไอทีแบบดิจิทัลเพื่อวัดระดับการปล่อยมลพิษ และขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารการใช้พลังงาน

Yuan กล่าวว่า “โรงงานขนาดเล็กเกือบทั้งหมดในประเทศจีนไม่ได้ผลิตสินค้าที่มีแบรนด์ จึงไม่มีแรงจูงใจที่มุ่งมั่นกับการผลิตที่ยั่งยืน นอกจากแบรนด์ต่าง ๆ จะสั่งมา”

Zhao กล่าวว่า ค่าใช้จ่ายเป็นตัวฉุดสำคัญที่ทำให้บริษัทต่าง ๆ ยังไม่ปรับระบบซัพพลายเชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไอทีที่ประหยัดพลังงานจะให้ผลตอบแทนในระยะยาวจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่ำลง และมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน”

Tmall Supermarket ได้สร้างแรงจูงใจให้ซัพพลายเออร์ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนด้วยการติดแท็กสินค้าเป็น “eco-friendly” ลูกค้าที่ซื้อสินค้าจะได้รับคะแนนที่สามารถแลกสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม carbon ledger ของ Alibaba

ผลการวิจัยจากรายงานของ China Chain Store & Franchise Association แสดงให้เห็นว่า 80% ของผู้บริโภคในประเทศจีนยินดีจ่ายเงินเพิ่มถึง 10% ให้กับสินค้าที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน  

Tmall Supermarket วางแผนขยายความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งนับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่มุ่งสู่การผลิตที่มีของเสียเป็นศูนย์ และจะทำงานกับผู้ค้าปลีก เพื่อรวบรวมขวดพลาสติกใช้แล้ว และนำมาทำเป็นสินค้าอุปโภคชนิดใหม่