AIS รุกประกาศแผนยุทธศาสตร์ 5G หลังชนะการประมูลคว้าคลื่น 5G จำนวนมากที่สุด ครบทั้ง 3 ย่านความถี่ 700 MHz, 2600 MHz และ 26 GHz เสริมศักยภาพผู้นำเครือข่ายดิจิทัลอันดับ 1 ตัวจริง พร้อมนำ 5G พลิกโฉมการยกระดับประเทศไทยไปอีกขั้น สร้าง Big Move ก้าวย่างครั้งยิ่งใหญ่ในการเปลี่ยนแปลงและทรานส์ฟอร์มทุกภาคส่วน ทั้งภาคผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม จากนวัตกรรมและเทคโนโลยีอัจฉริยะ 5G ที่ดีที่สุด เพื่อยกระดับความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย

รูป AIS 5G 00003 ประกอบเนื้อหา AIS เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5G “คลื่นมากที่สุด สร ้างประโยชน์ให้คนไทยได้มากกว่า”

โดย

AIS มีครบทั้งย่านความถี่ต่ำ ย่านความถี่กลาง และย่านความถี่สูง ครอบคลุมการใช้งานทุกรูปแบบ ประกอบด้วย คลื่น 700 MHz จำนวน 30 MHz (2×15 MHz), คลื่น 2600 MHz จำนวน 100 MHz และคลื่น 26 GHz จำนวน 1200 MHz รวมคลื่นความถี่ 5G ทั้งหมดอยู่ที่ 1330 MHz และเมื่อรวมกับคลื่นความถี่เดิมที่ AIS มีจำนวนมากที่สุดอยู่แล้ว ส่งผลให้เอไอเอสยังคงยืนหยัด ผู้นำอันดับ 1 ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการ 4G และ 5G มากที่สุดในอุตสาหกรรม รวม 1420 MHz

รูป AIS 5G 00005 ประกอบเนื้อหา AIS เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5G “คลื่นมากที่สุด สร ้างประโยชน์ให้คนไทยได้มากกว่า”

วันนี้ เครือข่าย AIS 5G คือ เครือข่าย 5G ที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นเพียงรายเดียวที่มีจำนวนคลื่นมากที่สุดในแต่ละย่านแล้ว ยังเป็นเพียงรายเดียวในอุตสาหกรรมที่มีปริมาณแบนด์วิธภาพรวมในระดับ World’s Best-In-Class ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการระดับโลกที่ต่างมีแบนด์วิธในปริมาณอย่างน้อย 100 MHz ขึ้นไป อันจะส่งผลให้เครือข่ายของเรามีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์ ออกแบบ Solutions , ปรับเปลี่ยน,Tailor Made เพื่อตอบโจทย์แต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะในภาพรวมเครือข่าย AIS 5G จะมีความเร็ว Speed ที่สูงกว่าถึง 24 เท่าและมีขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน Capacity ที่มากกว่าถึง 30 เท่า และมี Latency ต่ำกว่าเดิมถึง 10 เท่า

รูป AIS 5G 00002 ประกอบเนื้อหา AIS เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5G “คลื่นมากที่สุด สร ้างประโยชน์ให้คนไทยได้มากกว่า”

รูป t?sender=aa3JhcGFsbUBnbWFpbC5jb20%3D&type=zerocontent&guid=73f21277 4965 4f43 9325 2e13f43284da ประกอบเนื้อหา AIS เปิดแผนยุทธศาสตร์ 5G “คลื่นมากที่สุด สร ้างประโยชน์ให้คนไทยได้มากกว่า”