4 ยักษ์ใหญ่ PTT OR TOYOTA BIG ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy

4 ยักษ์ใหญ่ PTT OR TOYOTA BIG ผนึกกำลังเสริมแกร่ง Future Energy เปิดสถานีต้นแบบเติมไฮโดรเจนสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงแห่งแรกของประเทศไทย