​เขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียง เปิดตัวโครงการสรรหาบุคลากรออนไลน์

คณะกรรมการบริหารจัดการเขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20-21 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมืองฉงชิ่งได้จัดการประชุม Chongqing Talent Conference ประจำปี 2564 ขึ้นที่ศูนย์การประชุมนานาชาติเย่วหล่ายตามแนวแม่น้ำเจียหลิง และยังได้มีการเปิดตัวกิจกรรมพิเศษทางออนไลน์ เพื่อเปิดรับผู้มีความสามารถจากทั่วโลกสู่เขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียงด้วย โดยมีองค์กรธุรกิจประมาณ 70 รายร่วมเปิดรับสมัครงานกว่า 5,000 ตำแหน่ง โดยมีตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดถึงปีละ 1 ล้านหยวนรวมอยู่ด้วย ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดึงดูดผู้มีความสามารถทางออนไลน์ในการประชุม Chongqing Talent Conference ประจำปี 2564 เพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในมาตรการหลักของเขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียง เพื่อดำเนินการตามความริเริ่มเพื่อ “ดึงดูดผู้มีความสามารถทางออนไลน์”

ในช่วงไม่กี่ปีนี้ เขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียง ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมประเทศชาติ ผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และยึดมั่นในเป้าหมายการพัฒนาเมือง 2 ข้อใหญ่ ๆ อย่างเหนียวแน่น ซึ่งได้แก่การเปิดประตูรองรับการเปิดกว้างและสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อมุ่งสร้างระบบนิเวศที่ “ดึงดูดผู้มีความสามารถทั้งใกล้และไกล” และทุ่มเทอย่างสุดความสามารถในการสร้างแหล่งรวมบุคลากรมากความสามารถและใช้ความเชี่ยวชาญของตนเองอย่างเต็มที่

ปัจจุบัน เขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียง ดึงดูดนักนวัตกรรมและผู้ประกอบการมากความสามารถได้กว่า 500,000 ราย ทั้งยังดึงดูดผู้มีความสามารถระดับสูงในหลากหลายสาขาได้ถึง 346 ราย

Luo Fei ซึ่งเป็นผู้ดูแลเทคโนโลยีประมวลผลแบบไฮเปอร์สเปกทรัลและเทคโนโลยีทางภาพประจำศูนย์นวัตกรรมฉงชิ่ง ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่ง ได้เลือกที่จะอยู่ในเมืองฉงชิ่ง หลังจากที่ได้เข้าร่วมการประชุม Chongqing Talent Conference โดยเขาทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในเหลียงเจียงมากว่าหนึ่งปีแล้ว

การที่คุณ Luo เลือกที่จะอยู่นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับศูนย์นวัตกรรมฉงชิ่ง ซึ่งได้รับการขนานนามเป็นหนึ่งใน “รังนก” ดึงดูด “นกเฟิงหวง” หรือนกฟีนิกซ์อย่างที่สำนวนจีนว่าไว้ โดยในช่วงไม่กี่ปีนี้ เขตนวัตกรรมความร่วมมือเหลียงเจียงได้เปิดตัวสถาบันวิจัยและพัฒนาขั้นสูงที่เปิดกว้างในระดับสากลรวมกัน 38 แห่ง ซึ่งรวมถึงศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฉงชิ่งในสังกัดมหาวิทยาลัย Northwestern Polytechnical University, ศูนย์นวัตกรรมฉงชิ่งในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปักกิ่ง และสถาบันวิจัยฉงชิ่งในสังกัดมหาวิทยาลัย East China Normal University นอกจากนี้ ยังมีทีมวิจัยทางวิทยาศาสตร์กว่า 110 ทีม และนักนวัตกรรมมากความสามารถกว่า 1,100 รายที่ได้ลงหลักปักฐานแล้ว ในจำนวนนี้มีแพทย์รวมอยู่ด้วยกว่า 500 ราย และผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับอาวุโส 164 ราย พื้นที่ดังกล่าวได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับเขตใหม่เหลียงเจียง ทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับทั้งเมืองในการสร้างแพลตฟอร์มดึงดูดผู้มีความสามารถ

เขตใหม่เหลียงเจียงมีปัจจัยสนับสนุนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่น เช่น เขตนวัตกรรมความร่วมมือเหลียงเจียง, นิคมอัจฉริยะหลี่เจีย เย่วหล่าย ฉงชิ่ง และนิคมอุตสาหกรรมเศรษฐกิจดิจิทัลเหลียงเจียง นอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มที่มีความเปิดกว้างมากมาย เช่น ด่านกั๋วหยวน เขตสินค้าทัณฑ์บนเหลียงลู่ ชู่นทาน, เมืองการประชุมและนิทรรศการนานาชาติเย่วหล่าย และศูนย์การเงินนานาชาติเจียงเป่ยซุย เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มระดับเมือง แพลตฟอร์มความร่วมมือระดับนานาชาติ และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนส่งเสริมให้เขตใหม่เหลียงเจียงก้าวขึ้นเป็นสถานที่ที่ผู้มีความสามารถทั่วโลกปรารถนาที่จะอยู่

เขตใหม่เหลียงเจียงตอบโจทย์ความต้องการของผู้มีความสามารถได้ในทุกมิติของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเติบโต การศึกษา การจ้างงาน การดูแลสุขภาพ และการดูแลสุขภาพวัยชรา เมืองที่เหมาะกับการทำงาน ใช้ชีวิต และพร้อมสรรพด้วยความบันเทิงนั้นเริ่มปรากฏเป็นรูปร่างแล้ว โดยผู้มีความสามารถในเหลียงเจียงจะไม่ได้มีโอกาสทำตามความปรารถนาของตนเพียงเท่านั้น แต่ยังรู้สึกมีส่วนร่วม ได้ประโยชน์ และมีความสุขด้วย

คุณ Luo กล่าวว่า “เขตใหม่เหลียงเจียงมอบทรัพยากรสนับสนุนมากมาย ไม่ว่าจะในเรื่องนโยบาย ผู้มีความสามารถ หน้าที่การงาน และชีวิต ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของเรา” พร้อมเสริมว่า เขตใหม่เหลียงเจียงได้เข้ามาวางแพลตฟอร์มส่งเสริมนวัตกรรมขั้นสูง และหวังว่าผู้มีความสามารถระดับสูงทั้งในและต่างประเทศจะมาที่เขตใหม่เหลียงเจียงเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าต่อไป

ที่มา: คณะกรรมการบริหารจัดการเขตใหม่ฉงชิ่ง เหลียงเจียง