ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ประชันไอเดีย นวัตกรรมการออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ปัญหา มลภาวะเป็นพิษ PM2.5 ในงาน ‘HYFIVE DESIGN AWARD 2022’

พิธีการเปิดงาน HYFIVE DESIGN AWARD 2022 ภายในวันงานมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ “เชียงใหม่กับ PM2.5” จากผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ จำกัด, การเสวนาหัวข้อ “Architecture through Air Pollution Issue” ได้รับเกียติจากวิทยากรรับเชิญพิเศษผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถาปัตยกรรมการออกแบบ, งานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดลำดับที่ 1 – 3 จากกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ การแสดงผลงานนิทรรศการการออกแบบของผู้ชนะ 6 ผลงาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ บูธหน้ากากอนามัย รับโปรโมชั่นพิเศษภายในงาน จากดร.ไฮจีน เมดิคอล โปรดักส์ และ บูธรับสมัครผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์

สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติม โทร. 065-915-3462, Line Official @hylifedev, www.hylife.co.th