ไฮเซ่นส์ มุ่งมั่นบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 202.6% จากระดับของปี 2564 ภายในปี 2565

ไฮเซ่นส์ (Hisense) ประกาศความมุ่งมั่นในการกำหนดเป้าหมายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จำนวน 230,000 ตันในปี 2565 พร้อมเผยแพร่วิดีโอการพัฒนาที่ยั่งยืน “Hisense, Towards a Greener Future” ทั้งนี้ ในปี 2564 ระบบการผลิตของไฮเซ่นส์ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง 76,000 ตัน ซึ่งการที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ให้ได้ทั่วโลกในปี 2565 จะต้องใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย โดยจะมีการใช้รูปแบบธุรกิจตั้งแต่ B2B ไปจนถึง B2C เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

พัฒนาโมเดลธุรกิจ B2B แบบใหม่ให้สอดรับกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพัฒนาอัจฉริยะและการเสริมพลังที่ยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับคนและการใช้งาน นับเป็นแนวโน้มทั่วไป ไฮเซ่นส์ทุ่มเทให้กับการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีล้ำสมัย และประสบความสำเร็จในการขยายธุรกิจในส่วนของ B2B โดยมุ่งเน้นที่โซลูชัน Smart City อัจฉริยะ จอแสดงผลทางการแพทย์ ฯลฯ

โซลูชัน Smart City อัจฉริยะของไฮเซ่นส์ ใช้สูตร “City Cloud Brain + Hisense Cloud Brain” เท่ากับ Dual Cloud Brain เป็นแกนหลักในการสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการปล่อย CO2 ผ่านการลดการจราจรที่ติดขัด ซึ่งนับเป็นก้าวแรกในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ จนถึงปัจจุบัน โซลูชัน Smart City อัจฉริยะของไฮเซ่นส์ได้ถูกนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จใน 169 เมือง และไฮเซ่นส์มุ่งมั่นที่จะขยายการพัฒนาโมเดล B2B ตลอดจนกลยุทธ์โลกาภิวัตน์ต่อไป

ใช้โมเดลธุรกิจ B2C เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนำมาซึ่งคุณภาพสูงทั้งในแง่ของผลิตภัณฑ์และการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องใช้ในบ้านของไฮเซ่นส์จะยังคงให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องไปที่ “การออกแบบสีเขียว การจัดซื้อสีเขียว การผลิตสีเขียว โลจิสติกส์สีเขียว การรีไซเคิลสีเขียว” ซึ่งจะช่วยเร่งการพลิกโฉมภาคธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปี 2565 ไฮเซ่นส์จะยังคงใช้ “แผนงานสีเขียว เพื่อสรรสร้างโอกาส” ซึ่งรวมถึงการใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนพลังงานถ่านหินแบบดั้งเดิมที่สร้างมลพิษสูง ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี Rapid Thermal Cycle Injection เพิ่มการทำเครื่องหมายของผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ชิ้นส่วนตู้เย็น ฯลฯ

เทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดของไฮเซ่นส์ในการส่งเสริมการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ ไฮเซ่นส์มุ่งมั่นที่จะดำเนินการเพื่อพัฒนาความยั่งยืนและสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้น เพราะไฮเซ่นส์เชื่อว่าความพยายามในการพัฒนาที่ยั่งยืนจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวและสังคม

* ข้อมูลอ้างอิงสำหรับประเทศจีนเท่านั้น

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1734341/image_1.jpg
คำบรรยายภาพ: เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไฮเซ่นส์

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/1734342/image_2.jpg
คำบรรยายภาพ: โมเดลธุรกิจ B2B ของไฮเซ่นส์

3424398-1.jpg