ไทย-ไลซาท ใส่ใจชุมชน

ทวิชชัย วัฒนพิศิษฐ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด ในเครือบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบถังขยะอินทรีย์ ในโครงการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2566 ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนชุมชนและสังคม ในการลดปริมาณขยะมูลฝอย เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมี สุเมธ ภิญโญรัตนโชติ (ที่ 3 จากซ้าย) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต จ.พระนครศรีอยุธยา

S__74743823.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: extra

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง