ไทยเฮิร์บ ได้รับการรับรองเป็นสถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม (ไทยเฮิร์บ) ได้รับการรับรองให้เป็น สถานประกอบการปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 จากกรมอนามัย โดย ไทยเฮิร์บ จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยในด้านการป้องกันโรค และด้านความสะอาดในบริเวณสถานประกอบการ จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณทางเข้าพื้นที่ จัดให้มีการเว้นระยะห่าง มีการติดตามข้อมูลของพนักงาน รวมทั้งการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อในพื้นที่โดยรอบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต เพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยตามเกณฑ์ “THAI STOP COVID PLUS” ของกรมอนามัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ ไทยเฮิร์บ

#ไทยเฮิร์บ #สมุนไพรไทย #สถานประกอบการปลอดภัย #โควิด-19 #Thai Stop Covid Plus #กรมอนามัย