“ไดกิ้น” โชว์ศักยภาพ “ศูนย์การเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ” วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา

“ไดกิ้น” โชว์ศักยภาพ “ศูนย์การเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ” วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา สนับสนุนเครื่องปรับอากาศ พร้อมพัฒนาบุคลากรคุณภาพตอบสนองตลาดเครื่องปรับอากาศไทย

“ไดกิ้น” โชว์ศักยภาพ “ศูนย์การเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ” วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ให้กับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทางการศึกษา และสื่อการเรียนการสอนในด้านเครื่องปรับอากาศที่ครบครันแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ยกระดับทักษะ พร้อมสร้างโอกาส และให้ประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศกับนักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศจาก “บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด” เพื่อใช้เป็นสื่อด้านการเรียนการสอน ภายใต้การร่วมมือระหว่าง ไดกิ้น และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการจัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร การซ่อมบำรุง การแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ และพื้นฐานเครื่องปรับอากาศระบบ VRV เพื่อขยายองค์ความรู้ด้านเครื่องปรับอากาศลงสู่ระดับภูมิภาค นำร่องที่วิทยาลัยอาชีวะในสังกัดของ สอศ. ในช่วงปีที่ผ่านมา

ศูนย์การเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา เป็นหนึ่งในสถาบันที่ไดกิ้น ได้เข้ามาจัดอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ยกระดับทักษะ พร้อมสร้างโอกาสและให้ประสบการณ์ด้านเครื่องปรับอากาศกับนักเรียนนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา ยังเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ฯ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมโรงงานและ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ในการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการฝึกอบรมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ภายใต้โครงการ “ลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ระยะที่ 2”

ด้าน มร. ไดสุเกะ มุราคามิ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด ได้เสริมว่า “ศูนย์การเรียนรู้ระบบเครื่องปรับอากาศ ที่วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา เป็นหนึ่งในศูนย์ที่เติบโตกับไดกิ้น ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร, วิทยาลัยเทคนิคน่าน, วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น และวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม ในโปรเจคพัฒนาทักษะบุคลากรด้านเครื่องปรับอากาศ ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2564

“จึงกล่าวได้ว่าวิทยาลัยอาชีวะในสังกัดของ สอศ. ทั้ง 5 แห่ง รวมถึง ศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยเทคนิคเลิงนกทา เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ที่ล้วนผ่านการอบรมเนื้อหาหลักสูตรการซ่อมบำรุง, การแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ และทฤษฎีในเชิงลึก ประกอบกับมีอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศที่ได้รับการสนับสนุนจากไดกิ้น เป็นสื่อในการเรียนการสอนอย่างครบครัน พร้อมเปิดโอกาสต้อนรับนักศึกษารุ่นใหม่ ให้ได้รับคุณภาพการศึกษาที่ดี เพื่อก้าวไปเป็นช่างเครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพต่อไป และคาดหวังว่าหลังจากจบการศึกษาพนักงานบุคลากรนักศึกษา จะเกิดทักษะและความชำนาญในทุกๆด้าน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในทุกขั้นตอนให้ก้าวไปเป็นช่างผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศยุคใหม่ ที่ได้รับการรับรองทักษะฝีมือแรงงานตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พร้อมรองรับการให้บริการทั้งงานซ่อม งานล้าง ในเรื่องเครื่องปรับอากาศเพื่อรองรับความต้องการของตลาดเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบในอนาคต