ไดกิ้น ร่วม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงาน ระดับ 2

นายนาโอโตะ เซคิดะ ประธานบริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด, นายเจษฎา ทรัพย์เจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, นางสาวประวีณพร รังษี ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส และผู้อำนวยการ บริษัทไดกิ้นอินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย คุณจำเนียร ขาวจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมเปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 2 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท เพื่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในกลุ่มบริษัทไดกิ้นฯ ในภูมิภาคิเอเซียน-โอซีเนียรวมทั้งพันธมิตรทางธุรกิจ ในการพัฒนาความรู้และทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวะในภาคระวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี วันก่อน