ไดกิ้น ผนึกกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดอบรมยกระดับช่างเครื่องปรับอากาศ ณ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

ไดกิ้น เดินหน้าเครือข่าย CVM ยกระดับพัฒนาบุคลากร จัดโครงการอบรมหลักสูตรยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เปิดโอกาสบุคลากร 2 รุ่นต่อยอดทำงานร่วมกันในอนาคต พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์มุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้และระบบการทดสอบตามมาตรฐาน ร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผลักดันสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1

มร. ไดสุเกะ มุราคามิ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 บริษัทได้เดินหน้าโปรเจคในการร่วมกับ อาชีวศึกษา ปลุกปั้นเครือข่าย CVM หรือศูนย์การเรียนรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรช่างเครื่องปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวม 5 แห่งทั่วประเทศ หนึ่งในนั้นคือ “วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น” ซึ่งได้รับการพัฒนาในลักษณะของ Learning Center ที่มีการผลักดันและสนับสนุนให้เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับ 1 กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“ไดกิ้นได้เดินหน้าสนับสนุนและส่งเสริมเครือข่าย CVM อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเราได้จัดโครงการอบรมหลักสูตรยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศ ให้กับช่างเครื่องปรับอากาศรวมถึงกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการสอบภาคปฏิบัติทั้งหมด ซึ่งโครงการนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทั้ง 2 ฝ่าย ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การด้านเครื่องปรับอากาศร่วมกันทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อต่อยอดโอกาสในการได้ประกอบอาชีพร่วมกันในอนาคต”

หลักสูตรยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างเครื่องปรับอากาศนี้ มีนักเรียนและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น รวมถึงช่างเครื่องปรับอากาศ เข้าร่วมรวม 20 คน โดยที่หลักสูตรจะเน้นสร้างความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานด้านเครื่องปรับอากาศที่ถูกต้อง และเสริมความรู้ระบบการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และเครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง งานต่อสายไฟฟ้า งานท่อและการเชื่อม วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศ รวมถึงเรียนรู้ระบบทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศแบบเข้มข้น พร้อมทั้งมีการเสริมสร้างนิสัยการทำงานและการบริการที่ดี รวมถึงจรรยาบรรณของช่างเครื่องปรับอากาศแบบมืออาชีพ ผ่านการอบรมจากทีมงานมืออาชีพของบริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด และบุคลากรครูวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมจำนวน 18 ชั่วโมง

“นอกเหนือจากการพัฒนาบุคลากรอาชีวศึกษาแล้ว ไดกิ้นยังใช้โครงการนี้ดำเนินการสร้างพื้นที่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้และต่อยอดสู่การสร้างงานในสายงานระบบปรับอากาศ ผ่านศูนย์การเรียนรู้และระบบการทดสอบที่ได้มาตรฐาน โดยผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรครั้งนี้ จะได้เข้ารับการทดสอบฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1และผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน อีกด้วย”

daikinkhonkaen01.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: ไดกิ้น

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง