โฮมโปร….เปิดบ้านต้อนรับ คณะตลาดหลักทรัพย์ลาว เข้าเยี่ยมชมการทำงาน

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ท่านนางฟองจินดา แสงสุริวง เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ลาว พร้อมด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ในโอกาสศึกษาดูงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี งานนักลงทุนสัมพันธ์ และความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งบริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม และคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โฮมโปร สาขาประชาชื่น เมื่อเร็วๆ นี้

caphpsec2.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: โฮมโปร

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง