โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สทาวุฒิ เสริมประเสริฐ (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี ให้การต้อนรับอังคณา ใจกิจสุวรรณ (ซ้าย) รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การส่งเสริมพลังความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน ประจำปี 2566” ณ โรงแรมแคนทารี 304 ปราจีนบุรี
##########

online.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Cape & Kantary Hotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง