โรงแรมแคนทารี โคราช รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ GREEN Health Hotel

โรงแรมแคนทารี โคราช ในเครือ เคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ นำโดย มกริน พรหมโยธี (คนที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมแคนทารี โคราช พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯ ร่วมรับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติต้นแบบโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (GREEN Health Hotel) สู่การท่องเที่ยวสุขภาพดี วิถีใหม่ โดย สุผล ตติยนันทพร (คนที่ 3 จากซ้าย) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้รางวัล “GREEN Health Hotel” เป็นการการันตีมาตรฐานให้กับโรงแรมพร้อมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมา มีเพียงโรงแรมแคนทารี โคราช ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้

online.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: capekantaryhotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง