โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง มอบของขวัญวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง

กิตติเดช คุ้มม่วง (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง เป็นตัวแทนของโรงแรมในเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ มอบของขวัญเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กของโรงเรียนบ้านคลองทราย ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีอรวรา ถึงเสียบญวน (คนที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านคลองทราย และกลุ่มตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง

Online.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Cape & Kantary Hotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง