โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เข้าพบปลัดเทศบาล เมืองหัวหิน ณ สำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พร้อมด้วยพนักงานโรงแรมฯเข้าพบเพื่อสวัสดี จีรวัฒน์ พราหมณี (คนที่ 3 จากซ้าย) ปลัดเทศบาล เมืองหัวหินและทีมงานฯ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน
ตำแหน่งบุคคลในภาพจากซ้ายไปขวา
1. สมภพ ยิ้มเยาะ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
2. ปัฐมขวัญ ฤทธิ์สีดานันท์ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
3. จีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาล เมืองหัวหิน
4. คริสเตียน เริลช์ลิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
5. อังคณา สดใส ผู้จัดการแผนกบัญชี โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน

HHA-online.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: capekantaryhotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง