โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน

โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน เข้าพบและสวัสดีปีใหม่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ณ เทศบาลเมืองหัวหิน

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน พร้อมด้วย พนักงานโรงแรมฯ เข้าพบนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหัวหินและคณะ เพื่ออวยพรและสวัสดีปีใหม่ 2566 ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ เทศบาลเมืองหัวหิน

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ นพพร วุฒิกุล (คนที่ 3 จากซ้าย) นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ บุษบา โชคสุชาติ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
.
มร.คริสเตียน เริลช์ลิ (คนที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเคปนิทรา หัวหิน และ ไพลิน กองพันธ์ (คนที่ 3 จากซ้าย) รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

online.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: capekantaryhotels

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง