โรงพยาบาลพระรามเก้า ยกทีมแพทย์ จัดงาน “วันไตโลก(World Kidney Day 2023)” ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง

นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ (ที่5ซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระรามเก้า และ นายแพทย์วิรุฬห์ มาวิจักขณ์ (ที่7ซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการสถาบันโรคไตและเปลี่ยนพระรามเก้า นำทีมร่วมเปิดงาน “วันไตโลก(World Kidney Day 2023)” ภายใต้คำขวัญ ‘ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง’ มุ่งรณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคไตและการดูแลไต เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความรุนแรงของโรคไต ภายในงานมีการจัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องทั้งเรื่องสาเหตุของโรคไต แนวทางการดูแลการรักษา ด้านโภชนาการและการใช้ยา โดยมี ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนไต ร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร B โรงพยาบาลพระรามเก้า เมื่อเร็วนี้ๆ

pr9kidneyday3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: โรงพยาบาลพระรามเก้า

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง