โฆษก อ.อ.ป. สื่อสารเชิงรุก “ภารกิจงานของ อ.อ.ป. ด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย”

วันนี้ (31 มกราคม 2566) นายประสิทธิ์ เกิดโต โฆษกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เข้าบันทึกเทปรายการ “คิดดี สังคมดี” ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 ในประเด็น “งานด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย” ของ อ.อ.ป. โดยมี ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สถานีโทรทัศน์ TNN 2 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม6 กรุงเทพฯ

สำหรับการบันทึกเทปรายการฯ ในครั้งนี้ โฆษก อ.อ.ป. ได้กล่าวถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง ในภาพรวม อาทิ กิจกรรมด้านวิชาการและการวิจัย กิจกรรมด้านการอนุรักษ์และบริการสังคม กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงโครงการต่างๆ ที่สำคัญที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินการ นอกจากนี้แล้ว โฆษก อ.อ.ป. ยังถ่ายทอดเกร็ดความรู้เกี่ยวกับช้างไทย ผ่านทางรายการฯ อีกด้วย

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์ฯ จะมีกำหนดออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. – 10.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN 2 (True Visions 784)

500.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: benchamakorn.m

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง