โครงการเพิ่มทักษะอาชีพ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู และเจ้าหน้าที่ พร้อมผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยายนต์ จำนวน 3 คน ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน” ให้บริการตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไฟท้ายและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และรับสมัครฝึกอาชีพให้กับประชาชน เพื่อหาประสบการณ์ตรงในพื้นที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ เป็นประธานในพิธีฯ