โครงการอบรม Mothers Class

โครงการอบรม
Mother’s Class “ตั้งครรภ์คุณภาพ กับโรงพยาบาลคามิลเลียน” *ไม่มีค่าใช้จ่าย*

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 -12.00 น.
ณ ห้องเอริโก้ ชั้น 6 ตึกอันตน โรงพยาบาลคามิลเลียน

ให้ความรู้โดยแพทย์เฉพาะทางสูติ-นารีเวชและกุมารเวช ในหัวข้อเรื่องดังนี้
– การฝากครรภ์สำคัญอย่างไร
– ความผิดปกติระหว่างตั้งครรภ์
– พัฒนาการของทารกในครรภ์
– โภชนาการอาหารที่ดีของคุณแม่และลูกน้อย
– สัญญาณเตือนเมื่อใกล้คลอด

1.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: โรงพยาบาลคามิลเลียน

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง