โครงการวน รับมอบเศษพลาสติกยืดจากห่อผ้าอนามัยจากโครงการ “ลอรีเอะ Girl’s Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก”

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นายศักดิ์สิทธิ์ บริสุทธนะกุล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนโครงการวน ในการรับมอบเศษพลาสติกยืดจากห่อผลิตภัณฑ์ผ้าอนามัยที่รวบรวมผ่านโครงการ “ลอรีเอะ Girl’s Power โชว์พาวสาวรักษ์โลก” โดยมีนางสาวรตา ธีระพันธุ์ จาก บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบ

WONxLaurier3.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: MarCom TPBI

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง