โครงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวแวววรรณ นมัสโก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงาน ดำเนินการเปิดฝึกอบรมโดย นายปัญญา วาชัยยุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล ในพื้นที่อำเภอศรีบุญเรือง จำนวน 24 คน ณ โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู