โคคา-โคล่า ยูโรแปซิฟิก พาร์ทเนอร์ส ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ติดต่อกัน 6 ปี

โคคา-โคล่า ยูโรแปซิฟิก พาร์ทเนอร์ส (Coca-Cola Europacific Partners: CCEP) มีความภาคภูมิใจที่จะประกาศว่า บริษัทติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ซึ่งเป็นมาตรฐานวัดความยั่งยืนทางธุรกิจชั้นนำระดับโลก เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

โดยรวมแล้วมีบริษัทกว่า 5,000 แห่งที่ได้รับการประเมิน และ CCEP ก็ติดอันดับทั้งดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลก (DJSI World) และดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ยุโรป (DJSI Europe) นอกจากนั้นยังได้รับคะแนนเต็มในหลายหัวข้อ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ (Packaging), นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy & Environmental Reporting), การรายงานข้อมูลด้านสังคม (Social Reporting), อิทธิพลด้านนโยบาย (Policy Influence) และการจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)

ความยั่งยืนยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจของเรา ดังนั้น การที่เราติดอันดับ DJSI อีกครั้ง และการกำหนดเป้าหมายปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2583 จึงถือเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า CCEP ให้ความสำคัญกับผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจทำสิ่งต่าง ๆ

เดเมียน แกมเมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ CCEP กล่าวว่า “การลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนเป็นเรื่องเร่งด่วน ทั้งสำหรับสังคมและผู้ประกอบธุรกิจ เราจริงจังกับเรื่องนี้มาก และ DJSI ก็ช่วยให้เราตระหนักถึงความรับผิดชอบของตนเองในการสร้างความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรม โลกของเราต้องการให้อุตสาหกรรมก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และเราจะเดินหน้าผลักดันตนเองเพื่อเร่งสร้างความแตกต่างในส่วนที่เราสามารถทำได้”

เราใช้แผนปฏิบัติการความยั่งยืน This is Forward เพื่อลงมือปฏิบัติใน 6 ภาคส่วนสำคัญด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ เครื่องดื่ม บรรจุภัณฑ์ สังคม น้ำ สภาพภูมิอากาศ และห่วงโซ่อุปทาน สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.cocacolaep.com/sustainability/this-is-forward/action-on-climate/

ดัชนี DJSI ซึ่งรวมถึงดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลก (DJSI World) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2542 ในฐานะมาตรฐานวัดความยั่งยืนมาตรฐานแรก ๆ ของโลก โดยดัชนี DJSI มีทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ

DJSI World ใช้กระบวนการคัดเลือกบริษัทเข้าร่วมดัชนีที่มีกฎเข้มงวดและมีความโปร่งใส โดยอ้างอิงคะแนน Global ESG Score ของ S&P ซึ่งได้มาจากการประเมินความยั่งยืนขององค์กรทั่วโลกโดย S&P หรือ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) โดย CSA ประกอบด้วยแบบสอบถามเพื่อประเมินข้อมูลของบริษัทต่าง ๆ ทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ สำหรับปีนี้ บริษัทมหาชนกว่า 10,000 แห่ง ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประเมินระดับโลกของ S&P

ติดต่อ
ฮันนาห์ ริโซ
โทร: +44 (0)7583 050 655
อีเมล: hrizo@ccep.com

โลโก้ – https://mma.prnewswire.com/media/1683824/Coca_Cola_Europacific_Partners_Logo.jpg

1.jpg