โกชัน ไฮเทค และ เอดิสัน พาวเวอร์ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

มุ่งเน้นในส่วนของแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่และการรีไซเคิล พร้อมบุกตลาดญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา โกชัน ไฮเทค (Gotion High-tech) และ เอดิสัน พาวเวอร์ (Edison Power Co., Ltd.) ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อร่วมกันพัฒนาตลาดแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่และการรีไซเคิลในประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้แพร่หลายมากขึ้น และนำผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ของโกชันเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในญี่ปุ่นมีโอกาสมากมายรออยู่ข้างหน้า โดยได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนทั่วโลก และจากการแก้กฎหมายธุรกิจไฟฟ้าของญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

ข้อตกลงดังกล่าวระบุว่า ตลอดระยะเวลาของความร่วมมือนั้น ทั้งสองบริษัทจะพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงในปีแรก และเพิ่มเป็น 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีตั้งแต่ปีที่สองเป็นต้นไป โดยโกชัน ไฮเทค จะรับหน้าที่จัดหาเซลล์ โมดูล ระบบจัดการแบตเตอรี่ (BMS) ฯลฯ ในขณะที่เอดิสัน พาวเวอร์ จะรับผิดชอบด้านการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงบริการรับเหมาด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) ไปจนถึงการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบกักเก็บพลังงาน และบริการด้านตลาดอื่น ๆ

นอกจากนี้ โกชันยังดำเนินธุรกิจแบบหมุนเวียน โดยครอบครองเหมืองวัตถุดิบสำหรับผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ไปจนถึงระบบรีไซเคิลหลังทิ้งแบตเตอรี่ นอกจากนี้ ในฐานะองค์กรระดับนานาชาติที่มีความรับผิดชอบ โกชัน ไฮเทค จะร่วมมือกับเอดิสัน พาวเวอร์ ในการวางระบบรีไซเคิลแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแบบหมุนเวียนในญี่ปุ่นด้วย

เกี่ยวกับโกชัน ไฮเทค

โกชัน ไฮเทค (Gotion High-tech) คือบริษัทระดับนานาชาติที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาและผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเหอเฝย เมืองเอกของมณฑลอันฮุย และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 ในฐานะบริษัทแบตเตอรี่ไฟฟ้ารายแรกของจีนที่เข้าตลาดทุน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานใหม่ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์ส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า โดยมีฐานการผลิตแบตเตอรี่รวมกว่า 14 กิกะวัตต์ทั่วโลก ทั้งนี้ ธุรกิจเกี่ยวกับวัสดุผลิตแบตเตอรี่ 5 ธุรกิจของบริษัทครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ นอกจากนั้นบริษัทยังมีธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่อีกด้วย

เกี่ยวกับเอดิสัน พาวเวอร์

เอดิสัน พาวเวอร์ (Edison Power) คือบริษัทโซลูชันพลังงานหมุนเวียนที่เริ่มต้นพัฒนาและผลิตระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานในปี 2534 โดยนอกเหนือจากธุรกิจระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานแล้ว บริษัทยังพัฒนาธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ธุรกิจผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด และธุรกิจแชร์พลังงานแสงอาทิตย์

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/2036023/image_5016066_15900857.jpg

image_5016066_15900857.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดยเจ้าของข่าว ถูกโพสโดยบุคคลทั่วไป ในชื่อ: Media123

ทางเวปไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง