แอกซ่าประกันภัย ขยายความคุ้มครองกรณีติดเชื้อโควิด-19 ครอบคลุมการรักษาแบบ Home หรือ Community Isolation

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขยายความคุ้มครองให้แก่ลูกค้าที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพทุกแผน ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษาแบบแยกกักตัวในที่พัก (Home Isolation) หรือการแยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย กรณีผู้ทำประกันภัยสุขภาพติดเชื้อโควิด-19 และแพทย์เห็นสมควรให้ผู้ป่วยแยกกักตัวในที่พักหรือชุมชน รวมถึงผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือกลับมาดูแลรักษาต่อ หรือกลับมาแยกกักตัวที่พักต่อ

บริษัทฯ จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้เอาประกันภัยสุขภาพที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการดูแลรักษาแบบ Home Isolation หรือการดูแลรักษาแบบ Community Isolation นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความคุ้มครองกรณีค่าชดเชยรายวันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัย สำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล
เอ็กซ์คลูซีฟ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองสำหรับ Home Isolation และ Community Isolation ของแอกซ่า สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.axa.co.th/th/faq-home-isolation

แอกซ่าประกันภัยมีแผนประกันสุขภาพให้เลือกหลากหลาย ซึ่งครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก รวมทั้งคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมดูแลลูกค้าผ่านเครือข่ายโรงพยาบาลของแอกซ่าที่มีอยู่ 400 แห่งทั่วประเทศ โดยแผนประกันสุขภาพของแอกซ่ามีดังนี้

• แอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟและแอกซ่า สมาร์ทแคร์ เอ็กเซ็กคิวทีฟ พลัส แผนประกันสุขภาพ
ที่ให้มากกว่าความคุ้มครอง เบี้ยประกันสุขภาพเริ่มต้นเพียง 4,000-5,000 บาทต่อปี ได้รับความคุ้มครองสูงถึงครั้งละ 750,000 บาท
• แอกซ่า สมาร์ทแคร์ ออพติมั่ม แผนประกันสุขภาพที่จ่ายเต็มวงเงินแบบเหมาจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนประกันสุขภาพทั่วไป มีความคุ้มครองที่หลากหลาย โดยสามารถเลือกความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่ 1.5 ล้านบาท และสูงสุดถึง 20 ล้านบาทต่อปี
• แอกซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็กซ์คลูซีฟ แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองลูกค้าทุกที่ทุกเวลา พร้อมดูแลและให้ความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์และเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ให้ความคุ้มครองสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับแผนประกันสุขภาพทั่วไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนประกันสุขภาพของแอกซ่าสามารถติดตามได้ที่
-เว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.axa.co.th/ หรือ https://www.axa.co.th/personal-health-insurance
-ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร 02-118-8111 กด 4
-เฟซบุ๊กแอกซ่าประเทศไทย https://www.facebook.com/AXAThailand/
-ไลน์แอกซ่า @AXAThailand

AXA-Home-Isolation-Photo_TH_1000.jpg