แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมบริจาคปฏิทินเก่า ผลิตสื่ออักษรเบรลล์

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ PRANDA Group จัดกิจกรรม “ปฏิทินเก่า เราขอ” โดยทุกๆ สิ้นปีจะรวบรวมปฏิทินตั้งโต๊ะจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ส่งต่อให้ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปทำสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ให้กับคนตาบอดและเด็กพิการซ้ำซ้อน ซึ่งปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเหล่านั้นที่คนสายตาปกติถือว่าปฏิทินนั้นหมดประโยชน์การใช้งานแล้ว แต่สำหรับคนตาบอดจะกลายเป็นเหมือนตำราเรียนเล่มหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ในโลกมืดแก่พวกเขา