เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป คว้า 2 รางวัลเหรียญทอง จากงาน Asian Print Awards 2020 ประกวดสิ่งพิมพ์ระดับเอเชีย

งาน Asian Print Awards 2020 เป็นงานประกวดสิ่งพิมพ์ระดับเอเชีย ซึ่งประเทศไทยสามารถครองความเป็นเจ้าแห่งเหรียญรางวัลได้อีกครั้ง ด้วยจำนวน 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน และ 7 เหรียญทองแดง โดยกวาดเหรียญรางวัลรวมไปถึง 36 เหรียญ ซึ่งทำให้เป็นประเทศไทยได้ครองเหรียญรางวัลเป็นที่หนึ่งของเอเชียติดต่อกันหลายสมัย ถือเป็นผลงานที่แสดงให้เวทีนานาชาติเห็นถึงคุณภาพการพิมพ์ของผู้ประกอบการโรงพิมพ์ในประเทศไทยอีกด้วย

โดย บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป ของเราสามารถคว้า 2 รางวัลเหรียญทอง (GOLD WINNER) จากงาน Asian Print Awards 2020 ในครั้งนี้ โดยทั้ง 2 รางวัลที่ได้รับ คือ งานพิมพ์ประเภท โปสเตอร์ และงานพิมพ์ประเภท เมนูอาหาร

รางวัลที่ได้รับ

POSTER (โปสเตอร์) GOLD WINNER 

Company: M.I.W Group Co Ltd
Country: Thailand
Pre-Press: Mr Yada Thongphadungoj
Job Title: Mont Calzone
Colours Printed: 4
Press: Iridesse Production Press

RESTAURANT MENUS (เมนูอาหาร) GOLD WINNER

Company: M.I.W Group Co Ltd
Country: Thailand
Pre-Press: Mr Yada Thongphadungroi
Job Title: Mont Calzone
Colours Printed: 4
Press: Fuji Xerox Iridesse