เอไอเอได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในที่ทำงานที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2565

เอไอเอ (AIA) บริษัทประกันชั้นนำซึ่งให้ความคุ้มครองแก่ทั้งบุคคลทั่วไปและธุรกิจองค์กร เพิ่งได้รับเลือกเป็นหนึ่งในที่ทำงานที่ดีที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2565 หลังจากปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในที่ทำงานอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนจากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 พนักงานเอไอเอประเทศไทยยังคงมีความสุขกับการทำงานที่องค์กรแห่งนี้ และเห็นว่าบริษัทเป็นที่ทำงานที่ดีเยี่ยม

โครงการที่ทำงานที่ดีที่สุด (Best Places to Work) คือการรับรองระดับนานาชาติ ซึ่งถือว่าเป็น ‘มาตรฐานระดับแพลตตินัม’ ในการเฟ้นหาและเชิดชูสถานที่ทำงานชั้นนำทั่วโลก โครงการการรับรองดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้ว่าจ้างมีโอกาสได้ทราบมากขึ้นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงาน อีกทั้งยังยกย่องผู้ที่มอบประสบการณ์การทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยมีมาตรฐานสูงสุดในแง่ของสภาพการทำงาน

แถลงการณ์จากนิคิล แอดวานี (Nikhil Advani) ซีอีโอของบริษัท ระบุว่า “เป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเราที่ได้รับเลือกเป็น “ที่ทำงานที่ดีที่สุด” ในประเทศไทย พวกเราภาคภูมิใจในสิ่งที่พวกคุณได้ทำเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามในการมุ่งเน้นความสามารถ ความหลากหลาย และการให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มคนในทุกระดับภายในองค์กร สำหรับพวกเราที่เอไอเอ ความไว้วางใจและความภาคภูมิใจของพนักงานของเราที่มีต่อที่ทำงานถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด ในแง่นี้ เรามุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสที่เท่าเทียม สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยซึ่งเอื้อให้เกิดความสมดุลระหว่างสุขภาวะส่วนตัว การเติบโตในหน้าที่การงาน ความรู้สึกเป็นชุมชน ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าแก่ตัวพวกเขาเองและสำหรับผู้ถือหุ้นของเรา ยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นว่าหลายโครงการและนโยบายที่พวกเราได้ดำเนินการตลอดช่วงหลายปีมานี้ได้รับการเล็งเห็นอย่างเป็นอิสระโดยโครงการที่ทำงานที่ดีที่สุด (BPTW) และพนักงานของเรา เอไอเอประเทศไทยเป็น “ที่ทำงานที่ดีที่สุด” อย่างแท้จริง!”

ในการนี้ คุณศรัณยา เทียนถาวร (Sarunya Tienthavorn) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “การรับรองครั้งนี้จากโครงการที่ทำงานที่ดีที่สุดแสดงถึงพันธกิจของเราในการเล็งเห็นคุณค่าของสมาชิกในทีมของเรา การสร้างที่ทำงานที่ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มคน และการจัดการให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยสนับสนุน ดิฉันภูมิใจอย่างสูงสุดที่รางวัลนี้ตอกย้ำว่าความสำเร็จของเราที่เกิดขึ้นล้วนมาจากพวกคุณ ทีมงานเอไอเอของเรา โดยบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้เพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคนของบริษัทนั้น การได้รับการรับรองในครั้งนี้ถือเป็นการเชิดชูพวกเราทุกคน”

ในทุก ๆ ปี โครงการที่ทำงานที่ดีที่สุดจะร่วมมือกับองค์กรหลายแห่งในประเทศไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อช่วยองค์กรเหล่านั้นในการวัด ประเมินเปรียบเทียบมาตรฐาน ปรับปรุงการปฏิบัติด้านทรัพยากรบุคคล และเข้าถึงเครื่องมือและความเชี่ยวชาญที่องค์กรเหล่านั้นต้องใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลและยั่งยืนภายในองค์กร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ทำงานที่ดีที่สุดได้ที่ www.bestplacestoworkfor.org