เอเชีย เอรา วัน เดินหน้าสานต่อโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด 19” มอบอาหารปรุงสุกสะอาด ให้เทศบาลตำบลบางพลีต่อเนื่อง

กรุงเทพมหานคร— นาย สุเทพ เตมานุวัตร์ (ที 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด เดินหน้าส่งมอบอาหารปรุงสุกสะอาดจำนวน 3,500 กล่อง ซึ่งมาจากการสนับสนุนร้านค้ารายย่อยให้มีรายได้ตามนโยบายของโครงการ “ครัวปันอิ่ม ซีพีร้อยเรียงใจ สู้ภัยโควิด-19” และหน้ากากอนามัยซีพี จำนวน 2,500 ชิ้น ให้แก่ ดร.พัฒนพงศ์ จงรักดี (ที่ 2 จากขวา) นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี เพื่อนำไปใช้ในการแจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์พักคอยเทศบาลตำบลบางพลี ตลอดจนประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบางพลี ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ณ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลบางพลี เมื่อเร็ว ๆ นี้
###

01.JPG