“เอเชีย เอรา วัน” ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล “สจล.” เยี่ยมชมศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ภายใต้โครงการ Railway Summer Camp

เอเชีย เอรา วัน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2565
พร้อมสานต่อนโยบายสนับสนุนด้านการศึกษาของเยาวชน