เมืองเจียนหยางจัดการประกวดวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งสร้างชีวิตชีวาให้วัฒนธรรมชนบท

การประกวดเสน่ห์แห่งการสร้างชีวิตชีวาให้วัฒนธรรมชนบทเมืองเจียนหยาง (Jianyang Rural Culture Vitalization Charm Contest) ครั้งที่ 2 ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักประชาสัมพันธ์เมืองเจียนหยาง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีหลายชุมชนเข้าร่วมการแข่งขัน

เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเปิดเผยว่า การประกวดดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อนำเสนอวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองเจียนหยาง ด้วยการค้นหาและประชาสัมพันธ์เสน่ห์ของชุมชนและย่านต่าง ๆ ในเมือง เพื่อส่งเสริมการสร้างชีวิตชีวาให้วัฒนธรรมชนบท รวมถึงสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ชนบทในเมืองเจียนหยาง

งานนี้จัดขึ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยทางออนไลน์มีผลงานวิดีโอส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 48 ผลงาน ซึ่งดึงดูดผู้ชมมากกว่า 300,000 คน ส่วนการประกวดออฟไลน์แบ่งเป็นสามส่วน ได้แก่ การแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน การแสดงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น และการแสดงความสามารถพิเศษ

ในส่วนของการแสดงเอกลักษณ์ของชุมชน ผู้นำชุมชนระดับรากหญ้าและชาวบ้านที่มีความสามารถได้มานำเสนอประเพณีในท้องถิ่น ของดีในชุมชน และวิถีชีวิตในบ้านเกิดในยุคสมัยใหม่ ผ่านการบรรยายและคลิปวิดีโอ ซึ่งตอกย้ำถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านในบ้านเกิดเมืองนอนของตนเอง

ในส่วนของการแสดงวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น ชาวบ้านที่มีความสามารถทางศิลปะการแสดงในแต่ละชุมชนได้มาแสดงทักษะการเต้นรำ การแสดงละครสั้น การแสดงละครตลก และการแสดงอื่น ๆ ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ซึ่งสะท้อนถึงลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละชุมชน

ในส่วนของการแสดงความสามารถพิเศษ ชาวบ้านที่มีความสามารถพิเศษจากชุมชนต่าง ๆ ได้แสดงทักษะมากมาย เช่น การรมยา การปักผ้า การปั้นแป้ง และไทชิ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะอันโดดเด่นของแต่ละชุมชน

หลังการประเมินและให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว จะมีการมอบรางวัลที่ 1 จำนวนหนึ่งรางวัล รางวัลที่ 2 จำนวนสองรางวัล และรางวัลที่ 3 จำนวนสามรางวัล ให้แก่ผู้เข้าร่วมการประกวด

เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นเปิดเผยว่า เมืองเจียนหยางจะสนับสนุนการแสดงที่ได้รับรางวัลและมีความโดดเด่นเป็นพิเศษให้เข้าประกวดในระดับนครเฉิงตูต่อไป

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1884464/image.jpg
คำบรรยายภาพ – ทิวทัศน์ชนบทของเมืองเจียนหยาง ในมณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

1image.jpg