เปิดแล้ว!! รับตรงอิสระ 64 ศิลปกรรม’สวนสุนันทา

สำหรับน้องๆ มัธยมปลาย/ปวช. ที่มีความใฝ่ฝันและสนใจทางด้านศิลปะและการออกแบบ
“รอบรับตรงอิสระ” คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ระดับปริญญาตรี)
เป็นการเปิดรับสมัครรอบสุดท้ายแล้วนะคะ สำหรับปีการศึกษา 2564
รับ 5 สาขาวิชา
? สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
? สาขาวิชาจิตรกรรม
? สาขาวิชาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย)
? สาขาวิชาดนตรี
? สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
สมัครได้แล้ววันนี้ คลิก https://admission.ssru.ac.th/
วันนี้ ถึง 10 มิถุนายน นี้
—————————————————
งานประชาสัมพันธ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
website : https://far.ssru.ac.th
twitter : https://twitter.com/pr_far
instagram : far_ssru_fanpage
Tel. 0-2160-1388 ext.100
www.ssru.ac.th

321.jpg